Eerste paal protonenkliniek geslagen

Na jaren intensieve voorbereiding is 6 mei in Delft de bouw gestart van het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC), de eerste protonenkliniek in Nederland. HollandPTC is een belangrijk initiatief van een consortium bestaande uit LUMC, Erasmus MC en TU Delft.

Protonentherapie komt hiermee medio 2017 beschikbaar voor ca 600 kankerpatiënten in Nederland. Protonentherapie is veel gerichter dan gewone bestraling waardoor behandeling op lastige plaatsen mogelijk is en minder ernstige bijwerkingen optreden. HollandPTC richt zich naast behandeling van kankerpatiënten met protonen ook op baanbrekend klinisch-wetenschappelijk en technologisch onderzoek en op onderwijs.

HollandPTC

Meer informatie vindt u op:
HollandPTC