‘De meest duurzame zorg is geen zorg’ leren studenten in de Scriptiewerkplaats Sustainable Hospitals

Sustainable Hospitals

Met zo'n 40 masterstudenten van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, studenten van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam en oude en nieuwe opdrachtgevers begon vandaag de reis naar antwoorden op vier grote duurzaamheidsuitdagingen.

In vier Interdisciplinaire Thesis Labs , scriptiewerkplaatsen waarin master-studenten afstuderen, gaan alle deelnemers op zoek naar oplossingen voor een duurzame zorg, duurzame luchtvaart, een circulaire industrie in het havengebied en een duurzame, rechtvaardige inrichting van het Zuid-Hollandse landschap. De scriptiewerkplaats waarin verduurzaming van de zorg centraal staat is het Thesis Lab Sustainable Healthcare, gezamenlijk opgezet door Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta.

Sustainable Healthcare: zoektocht naar concrete oplossingen voor groenere zorg

Masterstudenten gaan aan de slag met het ontwikkelen van een 'groene calculator’ die de milieu-impact van duurzaamheidsmaatregelen op de Intensive Care in het ziekenhuis meet en volgt. Of ze onderzoeken de meest duurzame keuze in de operatiekamer: wegwerpproducten, of medische instrumenten die opnieuw te gebruiken zijn. Ook gaan dze aan de slag met vragen als: hoe ziet een duurzaam proces voor het maken van PET/ CT scans eruit? Hoe kunnen AI en ‘machine learning’ bijdragen aan duurzame zorg? En hoe kunnen we de milieu-impact van het gebruik van incontinentiemateriaal in de ouderenzorg - verantwoordelijk voor 85.000 ton afval per jaar - omlaag brengen?

   Anderen in de groep kijken heel anders: vanuit geneeskunde, gezondheid, of lange termijnontwikkelingen, zoals de vergrijzing.'

sil verouden'Ik heb er nu al veel van opgestoken,' vertelde Sil Verouden, masterstudent Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 'Het viel me op hoezeer ik zelf het duurzaamheidsvraagstuk in de zorg vooral vanuit organisatorisch perspectief benader. Anderen in de groep kijken heel anders: vanuit geneeskunde, gezondheid, of lange termijnontwikkelingen, zoals de vergrijzing. Of vanuit preventie. ‘De meest duurzame zorg is geen zorg’. Dat is een interessante benadering, ik had daar zelf nooit zo bij stil gestaan.'

Begeleidingstraject naar eindscripties

Sustainable HospitalsDe negen geselecteerde deelnemers aan de verschillende Thesis Labs krijgen de komende maanden een intensief programma voorgeschoteld waarin ze meegenomen worden in de praktijkproblemen die relevant zijn voor hun onderzoek. Zo bezoeken de masterstudenten van het Thesis Lab Sustainable Healthcare operatiekamers en ziekenhuizen, krijgen ze workshops en gastcolleges.

Deze achtergrondkennis kunnen ze gebruiken voor hun eindscripties. De onderzoeksopdrachten komen onder meer van RAVHM, Van Straten Medical, LUMC, Sophia Kinderziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis en Alrijne.

Ook worden de deelnemers gevraagd om gezamenlijk tot aanbevelingen te komen om de zorg te vergroenen. Vorig jaar resulteerde dat in vijf concrete adviezen.

Lees hier meer over het Thesis Labs van dit jaar.

Meer informatie vindt u op:
Website Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability
Website Medical Delta