poverty

Leiden-Delft-Erasmus en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Organisaties wereldwijd verbinden zich aan de United Nations Sustainable Development Goals. Ook de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus richt zich op de grote maatschappelijke thema's zoals deze door de VN zijn gedefinieerd. Hieronder ziet u hoe dit in de samenwerking in onderwijs en onderzoek tot uiting komt. 

De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (UNSDG's) bepaald om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, door de Verenigde Naties benoemd als de grootste uitdaging van deze tijd. Maar het gaat ook om vraagstukken als voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot schoon drinkwater, energie en klimaat.


Leiden-Delft-Erasmus: verbinden aan maatschappelijke agenda's

Onderzoek

Ontwikkelingen in de internationale, nationale en regionale omgeving vormen belangrijke drijfveren voor de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Deze ontwikkelingen komen onder andere tot uiting in de diverse maatschappelijke agenda’s, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze UNSDG´s sluiten nauw aan bij de ambities van de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking, die onder andere vorm krijgt in de multidisciplinaire centres rondom thema's als Sustainability en Frugal Innovation.

Onderwijs

In het Leiden-Delft-Erasmus-onderwijs willen we inhoudelijk bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en zo aan het opleiden van breed inzetbare en meer maatschappelijk bewuste studenten. Ons huidige gezamenlijke onderwijsaanbod sluit al goed aan bij verschillende maatschappelijke agenda's, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze zijn richtinggevend bij de ontwikkeling van nieuwe Leiden-Delft-Erasmus-onderwijsinitiatieven. Voorbeelden zijn de Leiden-Delft-Erasmus-minoren Responsible Innovation en Geo-resources for the Future.

UNSDG LDE matrix

Lees meer over de Sustainable Development Goals op de website van de Verenigde Naties: www.sdgnederland.nl