Dynamics of a healthy society
Co-creating a healthy society
een multidisciplinaire Leiden-Delft-Erasmus minor

Welvaartsziekten en vergrijzing nemen toe, alsmede de gezondheidskloof tussen arm en rijk. Daarbij dreigt de zorg onbetaalbaar te worden en wordt er steeds meer gekeken naar technologie als oplossing. Hoe houden we een gezonde samenleving? Welke rol speelt preventie daarin en op welke interventies werken het beste bij verschillende leefstijlen en -omgevingen? Om effectief te sturen is gebleken dat alleen maar mensen aanmoedigen gezonder te gaan leven niet voldoende werkt. Er is een integrale aanpak nodig die het medische, het sociale, het technologische en het fysieke domein met elkaar verbindt.

Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn multidisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het centrale thema van deze minor betreft het realiseren van een integrale, interdisciplinaire aanpak van gezondheid en welzijn en het verkleinen van gezondheidsverschillen. De minor biedt studenten vaardigheden en kennis voor het analyseren van ‘real-life’ uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn, zoals overgewicht onder peuters, eenzaamheid bij jongeren, en omgaan met een chronische aandoening. Studenten met verschillende achtergronden werken in interdisciplinaire teams waarin ze veldwerk doen en samenwerkingen aangaan met externe stakeholders, zoals beleidsmakers van de gemeente, gezondheidswerkers en bewoners, in een ‘learning by doing’ aanpak om daadwerkelijk maatschappelijke impact te maken door het toepassen van theoretische kennis en vaardigheden in de praktijk. Studenten worden toegerust voor deze 'learning by doing aanpak' door vaardigheden te leren voor interdisciplinaire en participatieve samenwerking, zoals participatief actieonderzoek, en voor het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om de dynamiek van een gezonde samenleving te begrijpen. 

LDE

Dit zijn de redenen om te kiezen voor een Leiden-Delft-Erasmus minor:

1. Je krijgt multidisciplinair onderwijs van drie topuniversiteiten.
2. Je leert over urgente maatschappelijke vraagstukken en nieuwe oplossingsrichtingen.
3. Je ontmoet studenten en docenten vanuit verschillende studierichtingen.
4. Je werkt aan cases van bedrijven, overheden en NGO's.
5. Je bouwt een netwerk op in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam.

> Nieuwsgierig? Alle Leiden-Delft-Erasmus minoren vind je hier

  • Toegangseisen: Deze minor staat open voor alle studenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, en studenten van de Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en Hogeschool InHolland. Deze minor alleen open voor studenten die de Nederlandse taal beheersen.
  • Aantal plaatsen: Tussen de 40 en 90 studenten kunnen deelnemen, dit verschilt per minor. Er zijn gereserveerde plaatsen per universiteit, zodat er een gelijkmatige verdeling is vanuit de verschillende studierichtingen.
  • Taal: De voertaal voor alle Leiden-Delft-Erasmus-minoren is Engels, maar er is Nederlands nodig voor verschillende elementen, waaronder het contact met de doelgroep.
  • EC: Dit is een minor van 30 EC, aangeboden in een periode van 10 weken in het eerste semester.
  • Locatie: De colleges en werkgroepen vinden plaats in een of meerdere van deze steden: Leiden, Den Haag, Rotterdam en Delft. 
  • Aanmelding: Je meld je aan voor een Leiden-Delft-Erasmus minor via eduXchange.
  • Selectie: Sommige Leiden-Delft-Erasmus minoren zijn een selectie-minor waarvoor je een motivatiebrief moet schrijven. Let op de aanmelddatum.

Docenten over deze minor:

Sandra van DijkDr. Sandra van Dijk (Universiteit Leiden): "Studenten leren om gezondheid en welzijn vanuit verschillende vakgebieden te analyseren. In deze minor komen psychologie, sociologie en bestuurskunde samen waardoor studenten leren over de grenzen van een wetenschapsgebied heen te kijken. Voor het veldwerk en interacties met burgers en maatschappelijke partners werken we met Leren met de stad. ‘Challenge-based learning’ en ‘learning by doing’ samen met maatschappelijke stakeholders zijn daarbij het uitgangspunt. Studenten maken direct maatschappelijke impact door het toepassen van theoretische kennis en vaardigheden in de praktijk. Deze nieuwe minor geeft verder invulling aan de gemeenschappelijke ambitie om toekomstige professionals toe te rusten om interdisciplinaire oplossingen te ontwikkelen voor een gezonde samenleving en het verkleinen van gezondheidsverschillen."

eduXchange