Europese vlaggen

European Research Centre for Economic and Financial Governance

De Europese economische en financiële crisis heeft geleid tot grote onrust, maar ook tot een complex arsenaal aan maatregelen, hervormingen en wetten op EU- en nationaal niveau. Hoe effectief en toekomstgericht zijn die, en is er voldoende samenhang tussen alle relevante domeinen, zoals economie, politiek, recht en ethiek?

Het European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) bouwt een internationaal multidisciplinair onderzoeksnetwerk op, om niet alleen de crisis te begrijpen maar ook als denktank bij te dragen aan duurzame oplossingen.

 EURO-CEFG

Contact

Prof.dr. Fabian Amtenbrink
Wetenschappelijk directeur
Dr. René Repasi
Wetenschappelijk coördinator

 

Actueel