Spinoza en Stevinprijzen
Spinoza en Stevinprijzen 2021

Vier van de zes Spinoza- en Stevinprijzen toegekend aan wetenschappers in Zuid-Holland

Het bestuur van NWO heeft vier Spinozaprijzen en twee Stevinprijzen toegekend aan zes bijzondere Nederlandse wetenschappers. Zij ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. De prijswinnaars krijgen ieder 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. 

Bijzonder is dat vier van de zes prijzen zijn toegekend aan wetenschappers verbonden aan één van de drie Zuid-Hollandse LDE-universiteiten. Het gaat hier om:

Prof. dr. M.T.M. (Marc) Koper

Marc Koper (1967) is hoogleraar Katalyse en oppervlaktechemie aan de Universiteit Leiden. Hij is een internationaal leidend chemicus die uitblinkt op het terrein van elektrochemie, een deelgebied van de scheikunde dat elektrische energie gebruikt om chemische bindingen te maken of te verbreken. Met zijn fundamentele werk levert Koper cruciale bijdragen aan het vergroenen van onze energievoorziening en de chemische industrie. 

Prof. dr. J. (Judi) Mesman

Judi Mesman (1974) is hoogleraar in de Interdisciplinaire studie van maatschappelijke uitdagingen bij Universiteit Leiden en dean van het Leiden University College in Den Haag. Zij doet onderzoek naar de intergenerationele overdracht van sociale normen en gedragspatronen in verschillende culturele contexten, en de gevolgen daarvan voor ongelijke kansen en vooroordelen in de maatschappij. Mesman zet zich breed in voor sociale rechtvaardigheid binnen en buiten haar vakgebied en is daarmee een toonaangevende onderzoeker in haar veld.

Prof. dr. ir. L.M.K. (Lieven) Vandersypen

Lieven Vandersypen (1972) is Antoni van Leeuwenhoek professor in de Quantum-nanowetenschappen aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van QuTech. Vandersypen is een wereldwijd vermaard pionier op het gebied van quantum computing. Een quantumcomputer kan –  gebaseerd op de ongerijmde fenomenen uit de quantummechanica – een enorm aantal berekeningen tegelijk uitvoeren. Vandersypen doet al meer dan twintig jaar leidende experimenten die de richting van het onderzoeksveld bepalen. Hij is een visionair die zijn veld verder brengt door de samenwerking te zoeken met partners binnen en buiten de wetenschap.

Prof. dr. M. (Maria) Yazdanbakhsh

Maria Yazdanbakhsh (1959) is hoogleraar Cellulaire immunologie van parasitaire infecties aan de Universiteit Leiden en afdelingshoofd parasitologie bij het LUMC. Ze is een grensoverschrijdende wetenschapper in verschillende opzichten. Zo is haar onderzoeksgroep multidisciplinair en vertaalt ze de uitkomsten van laboratoriumonderzoek naar klinische trials en veldonderzoek. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan de Hygiëne Hypothese, die inhoudt dat infecties kunnen beschermen tegen het ontstaan van ontstekingsziekten zoals astma, allergieën en eczeem. Dankzij haar onderzoek wordt het mogelijk zowel betere vaccins te ontwikkelen tegen parasitaire infecties als betere geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten.

LDE-dean Wim van den Doel is blij met de toegekende prijzen: "Het is uiteraard volledig de verdienste van de wetenschappers dat zij de zo eervolle prijzen hebben ontvangen, maar het is ook opnieuw een bewijs van de wetenschappelijke kwaliteit die er in Zuid-Holland is. Daar moeten we trots op zijn'.

Meer informatie vindt u op:
Spinoza- en Stevinpremies voor drie Leidse hoogleraren
Spinoza Prize for Lieven Vandersypen, QuTech News
Interview met ERC Advanced Grant-winnaar prof.dr. Marc Koper over de energietra…