Van molecuul naar nieuw materiaal: bachelor Molecular Science & Technology

De energie die nodig is in huis, voor jouw vervoer, wat je eet, drinkt en dagelijks bij je draagt - je leven zit vol chemie. De bacheloropleiding Molecular Science & Technology leidt studenten op tot slimme denkers en praktijkprofessionals binnen de gehele chemiesector, een vakgebied dat relevant blijft en razendsnel ontwikkelt.

De gezamelijke bacheloropleiding Molecular Science & Technology (MST) van Universiteit Leiden en Technische Universiteit Delft is een een unieke opleiding in Nederland, waar scheikunde en scheikundige technologie gecombineerd worden. De samenwerking tussen de twee universiteiten betekent dat de faciliteiten en expertise van beide universiteiten gebruikt worden om studenten op te leiden tot niet óf chemicus of technoloog, maar beide.

Een schone en gezonde wereld

mstDe wereldbevolking blijft groeien en grondstoffen worden schaars, hoe kunnen we bestaande processen verbeteren? Chemici en chemisch technologen ontwikkelen bijvoorbeeld nieuwe technologieën op het gebied van energie, water en gezondheid. De basis van al hun onderzoek is kennis over hoe moleculen met elkaar reageren en hoe we hun structuur en eigenschappen kunnen beïnvloeden. De opleiding MST profiteert van de chemie-expertises van twee universiteiten: chemie in Leiden en technologie in Delft. Studenten volgen theoretische vakken van topwetenschappers, bestuderen de werking van chemische processen in het lab, en denken samen na over de ontwikkeling van technologische en duurzame toepassingen.

Chemici en chemisch technologen doen onderzoek naar schonere en efficiëntere processen. Samen ontwikkelen ze nieuwe technologieën als antwoord op de uitdagingen van de toekomst: de groeiende vraag naar nieuwe producten en milieuvriendelijke processen. Zo kun je onderzoek doen naar efficiëntere zonnecellen, elektrochemische omzetting van CO2 naar basischemicaliën en opslag van energie in nieuwe batterijen.

Afstudeerrichtingen

De opleiding heeft drie afstudeerrichtingen: Materialen, Synthese en Technologie. Bij de keuzerichting ‘Materialen’ ligt de focus op het gebied van energie en materialen en draagt inhoudelijk een meer fysisch-theoretischtechnisch karakter. De richting ‘Synthese’ is gericht op het maken van nieuwe moleculen en is gericht op de synthetisch georiënteerde richtingen van de chemie. ‘Technologie’ is gericht op proces- en producttechnologie en heeft een sterker wiskundig-technisch karakter. 

De meeste studenten gaan na de bachelor MST door met een masteropleiding. De tweejarige masters Chemistry (Leiden) en Chemical Engineering (Delft ) sluiten naadloos aan op MST. Ook andere masteropleidingen, in binnen- en buitenland, staan voor je open.

mst

 

Studentenervaring: Iris de Bruin

iris"Waarom deze keuze? Eigenlijk is mijn keuze voor MST heel vanzelfsprekend. Scheikunde was het enige vak op de middelbare school waar ik graag heel hard voor wilde werken; puur uit interesse voor het vak.

MST onderscheidt zich van andere scheikundige studies door de combinatie van de studierichtingen Scheikunde en Scheikundige Technologie. Wat ook uniek is aan de studie, is dat je al vanaf het eerste jaar mee doet aan ‘echt’ onderzoek. Na het eerste half jaar doe je namelijk niet meer vooraf opgestelde practica. In plaats daarvan loop je mee met onderzoeksgroepen en probeer je met je tot dan toe opgedane kennis een steentje bij te dragen. Ik heb in mijn eerste jaar 8 weken meegelopen bij het Reactor Instituut Delft (RID). Dit vond ik erg leuk!"

ireneDocent: Dr. Irene Groot

"In het vak ‘Chemie en fysica van vaste stoffen’ gaat het over onderzoek naar de eigenschappen van materialen die gebruikt kunnen worden als katalysator voor bijvoorbeeld zonnecellen of batterijen. Ik doe zelf ook onderzoek naar katalysatoren en het maken van duurzame energie: hoe kunnen we zwavelvervuiling uit olie halen met behulp van katalysatoren. Voor mij heeft dit onderzoek veel impact: aan de ene kant het idee dat we de wereld een klein beetje beter kunnen maken als we minder vervuilende energie gebruiken, anderzijds werken we met heel bijzondere apparaten die we zelf ontwikkelen. Daar zijn ook vaak studenten bij betrokken.’"Meer informatie over de bacheloropleiding:

Molecular Science & Technology