Trainees Leiden-Delft-Erasmus werken samen aan cases via Design Thinking-methode

Leiden-Delft-Erasmus heeft sinds een aantal jaar een gezamenlijk traineeship. Startende academische professionals krijgen 2 jaar een aanstelling als LDE-trainee bij de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft of de Erasmus Universiteit Rotterdam. Recent hebben de 2e-jaars trainees een Design Thinking-opdracht gedaan op verzoek van de Leiden-Delft-Erasmus Centres. Een aantal trainees vertelt over de resultaten en hun ervaring bij de samenwerkende universiteiten:

Casus van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development: Hoe betrek je Rotterdamse onderzoekers bij de activiteiten van dit centre?

exchange to innovate
Mara de Groot van het Centre for Global Heritage and Development en trainees Marian Neuteboom en Rikke Gammelgaard. 

Marian Neuteboom heeft een psychologie-achtergrond en werkt als LDE-trainee bij de afdeling Human Resources van de TU Delft. Hiervoor zat ze bij de HR-afdeling van de Universiteit Leiden. Haar teamgenoot Rikke  Gammelgaard werkte in haar eerste jaar als trainee ook in Leiden, bij het Financial Shared Service Centre.

Hebben jullie verschillen ondervonden tussen de 2 bedrijfsculturen?
‘Ja',  zeggen beiden, 'die verschillen zijn er zeker. Maar ga niet op het eerste gezicht af. De opening van het academisch jaar in Leiden is bijvoorbeeld in een kerk en er wordt nog traditioneel gezongen. In Delft is het een flitsende lichtshow in de Aula. Maar dat is de buitenkant, een succesvolle branding-strategie van beide universiteiten. Het betekent niet dat de bedrijfsvoering van TU Delft ook voorop loopt. De Universiteit Leiden is verrassend modern. Bijvoorbeeld met het inzetten van slimme data-analyse en robotics in de financiële afdeling.’

EXCHANGE TO INNOVATE
Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage & Development heeft bij onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam een imago dat het vooral gericht is op archeologie en techniek. De Rotterdammers zijn daardoor minder aanwezig op activiteiten van het centre. Marian en Rikke bedachten ‘Exchange to Innovate’: een evenement op de Erasmus Universiteit, gericht op kennisuitwisseling en netwerken.

De trainees zijn inmiddels goed bekend met nieuwe methoden op het gebied van projectmanagement en persoonlijke effectiviteit. Vanuit het traineeship volgden zij trainingen over onderwerpen als beïnvloeden. Zelf gaven ze bij elkaars afdelingen trainingen over Belbin-rollen en over interculturele communicatie. Marian: ‘Dat is ook een voordeel van LDE-trainees: ze kunnen elkaar makkelijk bereiken en attenderen elkaar eerder op verbetermogelijkheden. Het is niet gek als ik vanuit de TU Delft een trainee in Rotterdam bel met de vraag hoe ze daar iets aanpakken, of een trainee in Leiden benader met de vraag om hier een presentatie te komen geven.’

En, wat vinden jullie de plus van het LDE-traineeship voor jullie zelf? ’Dat er een overgang is vanuit theoretisch studeren naar het praktische werken. In deze rol word je door de betrokken universiteiten uitgedaagd om met verbeteringen te komen, maar je krijgt ook de tools en trainingen om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.’


circular
Lianka Bruijnen en Sophie Oostelbos

Casus van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability: Hoe zorg je dat jonge werkenden hun duurzaamheidsambities vasthouden in de corporate wereld?

Lianka Bruijnen werkt als LDE-trainee bij de afdeling HR-ICT van de TU Delft. Voor deze Design Thinking-opdracht werkte ze samen met haar team aan de vraag van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability hoe je jonge werkenden gemotiveerd houdt in hun duurzaamheidsambities. Een situatie waarin zij zich goed kunnen verplaatsen.

Lianka: ‘Als je net klaar bent met je opleiding en alles hebt geleerd over duurzaamheid dan is het erg jammer als je dit niet in praktijk kunt brengen, bijvoorbeeld vanwege de heersende bedrijfscultuur. We hebben daarvoor een soort training bedacht, The Circular Challenge.'

THE CIRCULAR CHALLENGE
De Circular Challenge is een 'serious game', een soort training met spelelement, om te zorgen dat starters hun duurzaamheidskennis in praktijk brengen als zij gaan werken. Ze moeten in deze game opdrachten uitvoeren en krijgen vaardigheidstrainingen. Ze leren bijvoorbeeld te onderhandelen, een vaardigheid die in het bedrijfsleven wellicht wel belangrijker is dan overtuigen. Zo komen ze veel beter voorbereid in hun nieuwe werkomgeving en is de kans van slagen, om collega's mee te krijgen in de duurzaamheidstransitie, groter.

Was deze Design Thinking-opdracht leuk om te doen?
Lianka: ‘ Ja, ook omdat onze groep bestond uit een mix van de TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat, samen met de verschillende opleidingsachtergronden, gaf veel verschillende perspectieven. Een professionele trainer begeleidde ons bij de maandelijkse Design Thinking-sessies. Kenmerkend voor deze methode is dat we tussendoor steeds moesten presenteren voor de opdrachtgever, zoals de Studentboard van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, om te toetsen of we op de goede weg zaten.’ 


Casus van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning:
Hoe zorg je dat universitair docenten zich blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing? 
 

T van Blerck
Therre van Blerck

Therre van Blerck werkt als LDE-trainee bij de afdeling Vastgoed van de Universiteit Leiden en wil de wereld duurzaam maken.

Lukt dat een beetje bij Vastgoed?
‘Jawel',  zegt Therre, 'Want daar zijn ze al met de lange termijn bezig. Je bouwt immers voor minstens 30 jaar. Een gebouw moet dus nu al aan de duurzaamheidsdoelen van 2050 voldoen’.

Voor deze opdracht koos je voor de case van het LDE Centre for Education and Learning. Wilde je niet liever meewerken aan de opdracht van het Centre for Sustainability? ‘Het leek me goed om juist wat anders te doen. Ik heb naast scheikunde ook psychologie gestudeerd en ben erg geïnteresseerd in het gedrag van mensen. Die 2 combineren vind ik trouwens het meest interessant, bijvoorbeeld in een vraag als: hoe beweeg je mensen tot duurzame keuzes? De techniek is of komt er wel, maar hoe gaat een organisatie de omslag maken?‘

Voor deze opdracht werkte je volgens de methodiek van Design Thinking. Wat vond je daarvan? ‘Handige methode en erg goed om tussentijds bij de gebruiker te checken of je aan de juiste oplossing werkt. Ook leuk waren de verschillende achtergronden en vaardigheden van LDE-trainees in het team.’


TEACHERS' INNOVATION PLATFORM
De vraag van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Education and Learning was: World Class Education, hoe krijg je dat op de universiteiten voor elkaar. Antwoord: zorg dat docenten zich blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijsvernieuwing. Trainees bouwden T.I.P.: het Teachers’ Innovation Platform , een website waar docenten informatie vinden over onderwijsvernieuwing. De informatie is neutraal, je ziet niet van welke universiteit het afkomstig is, wat het 'not invented here'-syndroom moet voorkomen. 

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus traineeship