Superdiversiteit, thema startcongres LDE Centre Governance of Migration and Diversity

Deze conferentie werd gehouden in het kader van het 10-jarig lustrum van de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities, de samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na twee jaar netwerken op afstand en online sessies, was het LDE GMD Center verheugd om haar netwerk te verwelkomen op haar eerste fysieke conferentie. Op een halfbewolkte maandagochtend schuifelden bijna honderd gasten het Beeld & Geluid Museum in Den Haag naar binnen om deel te nemen aan de conferentie.

De conferentie begon om 10.00 uur met welkomstwoorden van Joanne van der Leun (decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Universiteit Leiden), Wim van den Doel (decaan van Leiden-Delft Erasmus Universities), Peter Scholten (wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre Governance of Migration and Diversity) en Gabriela Anderson (voorzitter van het GMD studentenbestuur). De toespraken gingen in op de veerkracht van het centre die de afgelopen twee jaar bijna volledig online functioneerde. Gabriela gaf weer inzicht in de studentenraad, de vastberadenheid van studenten en de relevantie van de opleiding.

De twee keynote-sprekers, Jenny Phillimore (University of Birmingham) en Mpanzu Bamenga (INCLEADERS) gaven boeiende presentaties aan het publiek. Jenny legde het concept van superdiversiteit uit en de verschillende manieren waarop men het kan begrijpen. Mpanzu vertelde over zijn eigen persoonlijke ervaringen met raciale/etnische profilering, specifiek in de handen van de Nederlandse grenspolitie. Beide sprekers gingen in op de groeiende realiteit van onze superdiverse samenlevingen en de verschillende institutionele uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Andrea Vonkeman (UNHCR), Marcel dela Haije (Gemeente Rotterdam) en Maria Schiller (EUR) waren aanwezig bij de rondetafel met onze keynote-sprekers om de presentaties te bespreken en vragen uit het publiek te beantwoorden.

Conference

Na een korte lunchpauze konden de deelnemers hun workshop naar keuze bijwonen, met in de eerste ronde twee parallel lopende sessies: "Migrant workers in the Netherlands in 2022" en "Making sense of decolonial, postcolonial and anti-imperial migration studies". Deze twee workshops boden de deelnemers respectievelijk een beter begrip van de precariteit rond arbeidsmigranten en de noodzaak om migratie door een gedekoloniseerde lens te begrijpen.

De tweede ronde bestond uit drie parallel lopende workshops: "Dilemmas of Diversity", "The political economy of intra-EU mobility" en "Port City Futures". Hierna volgde een slotceremonie en een borrel.

Meer informatie vindt u op:
The next ten years: 10 jaar Leiden-Delft-Erasmus Universities
Centre for Governance of Migration and Diversity