Project over digitale geletterdheid van het LDE Centre for BOLD Cities

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij en zal bijna elk aspect van de samenleving radicaal veranderen. De Nederlandse universiteiten gaan daarom komende jaren hun onderzoek op dit terrein bundelenHiervoor kennen de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en COMMIT 135.000 euro toe aan drie nieuwe projecten.

Een van die projecten is ‘Digital literacy in the public library’, een programma over digitale inclusie waarbij twee wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities betrokken zijn: prof. Liesbet van Zoonen en dr. Jiska Engelbert. Zij werken samen met andere academici, maar ook met leden van de maatschappij en andere belanghebbenden. 

Een digitale conceptkaart van vaardigheden

De Koninklijke Bibliotheek en acht overheidsorganisaties ( de zgn. Manifestgroep) hebben het programma 'Digitale Inclusie, ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen' opgericht. In dit project zullen onderzoekers een lijst met aanbevelingen maken die concrete richtlijnen bieden voor het bibliotheekpersoneel. Samen maken ze een digitale conceptkaart van de vaardigheden, kennis en competenties die digitale analfabeten als meest urgent en nuttig ervaren in hun dagelijks leven. 

Liesbet Van Zoonen

'We zijn enthousiast om bij te dragen aan een project dat zich richt op burgerparticipatie in de digitale samenleving - vooral omdat dit onderzoek niet alleen gericht is op individuele datageletterdheid, maar ook op de rol van digitale en burgerlijke tussenpersonen', zegt prof. Liesbet van Zoonen, academisch directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities. 'Aangezien dit een onderzoeksrichting is waar wij in ons centre ook mee bezig zijn, sluit het naadloos aan op onze eigen agenda.' 

Van Zoonen gaat samen met BOLD Cities en Vital Cities & Citizens-onderzoeker Jiska Engelbert (Erasmus Universiteit Rotterdam) deelnemen aan dit project. De kennis uit deze onderzoeken gaat Nederlandse burgers helpen om optimaal digitaal vaardig te worden en levert aanknopingspunten om hier bijpassende technologieën voor te ontwikkelen. De startdatum van het project moet nog bepaald worden.
 

Meer informatie vindt u op:
VSNU grants