Opleiding Urban Studies over de multiculturele, gezonde, duurzame en veilige stad

stad

In de steden gebeurt het! Steden hebben al eeuwen een magische aantrekkingskracht en het zal niet lang meer duren of 70% van de wereldbevolking woont in een stad. Dat brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee: hoe zit het met duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en de multiculturele samenleving?

In de bachelor Urban Studies van Universiteit Leiden worden de problemen én de oplossingen, de kansen én de valkuilen bestudeerd. De opleiding valt onder de faculteit Geesteswetenschappen op de Campus Den Haag en is ingedeeld in 4 thema's:

  1. de multicuturele stad
  2. de gezonde stad
  3. de duurzame stad
  4. de veilige stad

Studenten gaan aan de slag met antwoorden op de gevolgen van klimaatverandering in een stadsomgeving. En met het gevoel van (on)veiligheid van stadsbewoners. Ook leren ze over de uitdagingen die een (versteende) stad stelt aan de gezondheid van mensen en manieren om de stad inclusief te maken, met gelijke kansen voor iedereen.

   Urban Studies is niet alleen een interdisciplinaire, maar ook interfacultaire opleiding waarin de studenten de stad leren kennen met expertise vanuit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, wis- en natuurkunde, rechtsgeleerdheid en bestuurskunde.

van der heijdenProf.dr. Manon van der Heijden, hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden, is een van de docenten van deze bachelor en vertelt waar Urban Studies over gaat:

'De studenten leren veel over de geschiedenis van steden en urbanisatie, de rol van cultuur, taal en migratie in steden en de beeldvorming over de stad, bijvoorbeeld in de literatuur. Urban Studies is niet alleen een interdisciplinaire, maar ook interfacultaire opleiding waarin de studenten de stad leren kennen met expertise vanuit de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, wis- en natuurkunde, rechtsgeleerdheid en bestuurskunde. Wat de opleiding onderscheidt van andere bacheloropleidingen rond de stad, is het geesteswetenschappelijke perspectief.

'De studie is tot stand gekomen in samenspraak met de Leiden-Delft-Erasmus-partners TU Delft (Urban Geography, Bouwkunde) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (MA Urban Studies). We hopen in de toekomst samen te werken met onze collega’s in Delft en Rotterdam.'

Smart Mobility

'De opleiding Urban Studies wordt gegeven vanuit de Campus Den Haag. Dat levert ook stedelijke opdrachtgevers op. Zoals een opdracht van de afdeling Smart Mobility van de Gemeente Den Haag. De gemeente kreeg de melding dat er 2000 elektrische scooters klaarstonden in de haven maar had nog geen beleid. Deze nieuwe vorm van vervoer brengt eigensoortige problemen met zich mee, met name parkeerproblemen. Voor de studenten Urban Studies een interessante casus. Zij werden uitgedaagd om niet alleen naar technische oplossingen en beleid te kijken, maar ook naar gedrag van mensen.'

Energietransitie Mariahoeve

'In de na-oorlogse Haagse wijk Mariahoeve werkten de studenten aan een casus over de energietransitie. Er liepen op dat moment meerdere trajecten naast elkaar, zowel het energieplan van de wethouder, als ook op wijkniveau en particuliere initiatieven. Die verschillende lagen kwamen niet goed bij elkaar. De gemeente verstrekte daarover een opdracht aan het stadslab Mariahoeve. Wij werken daarin overigens samen met het Centre for Governance of Urban Transitions van de Haagse Hogeschool.'

Central Innovation District

'Een ander voorbeeld is onze extra-curriculaire workshopserie over de structuurvisie van het Central Innovation District in Den Haag. In dit gebied zijn de campussen van groot belang. Onze studenten gaven de gemeente advies voor de ontwikkeling van de fysieke omgeving, geredeneerd vanuit de menselijke maat. Onderwerpen als eenzaamheid en sociale cohesie kwamen hier bijvoorbeeld ook aan bod.'

Is deze stedelijke kennis internationaal toepasbaar?

'De studenten verwerven kennis en expertise over steden en urbanisatieprocessen wereldwijd. Maar aangezien de opleiding in Nederland is, zullen zij vooral vaardigheden, ervaring en praktische kennis opdoen aan de hand van de Nederlandse cases. Een deel van de studenten komt echter uit Europa, Azië en Latijns-Amerika. Zij geven regelmatig met groot enthousiasme aan dat ze hun opgedane kennis en vaardigheden willen toepassen in hun land van herkomst. Dus ja, de stedelijke kennis is zeker een potentieel exportproduct. ' 

Meer weten over Urban Studies? Van 12 t/m 16 april is de online webinarweek van de Universiteit Leiden.