NIAS-Lorentz workshop over digitaliseren erfgoed van migranten

posterBinnen migrantengemeenschappen, bijvoorbeeld van Nederlanders in Brazilië of Australië, groeit de belangstelling voor het eigen culturele erfgoed.  Die belangstelling is er ook vanuit de wetenschap. 

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development heeft voor 22-26 augustus samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en twee Australische universiteiten een (besloten) NIAS-Lorentz workshop georganiseerd over het digitaliseren van dit erfgoed: 'Migrant (R)e-Collections.

De workshop is erop gericht in internationaal verband oplossingen te zoeken om erfgoed van migranten met digitale technieken duurzaam op te slaan en toegankelijk te maken voor migrantengemeenschappen zelf, hun verwanten, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

Het is pionierswerk en internationale samenwerking tussen erfgoedinstellingen (archieven, musea, bibliotheken), universiteiten en overheidsinstellingen is hier erg belangrijk; als er gemeenschappelijke visies en digitale instrumenten komen dan hoeft niet elk land het wiel opnieuw uit te vinden en wordt wetenschappelijk vergelijkend migratieonderzoek gemakkelijker.

NIAS-Lorentz workshops gaan over onderwerpen op het snijvlak van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de exacte wetenschappen. Dit geldt ook voor de Leiden-Delft-Erasmus Centres.

'NIAS-Lorentz Workshop ‘Migrant (R)e-Collections’: 22-26 augustus 2016 in Leiden.
Lees meer
Of neem contact op met Mara de Groot van het Centre for Global Heritage.

Meer informatie vindt u op:
https://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2016/832/info.php3?venue=Snellius&wsid=832
http://www.globalheritage.nl/