Neanderthalers verzamelden mangaandioxide om vuur te maken

Wetenschappers uit Leiden en Delft laten zien dat Neanderthalers mangaandioxide - bekend als pigment voor grottekeningen - als aanmaakblokjes gebruikten.

 

Mangaandioxide is een donker gekleurd mineraal dat beschikbaar is in het landschap. Het wordt sinds het stenen tijdperk gebruikt als pigment. De grottekeningen bij Lascaux in Frankrijk zijn bijvoorbeeld gemaakt met onder andere mangaandioxide. Uit een serie analyses door wetenschappers van de universiteiten in Leiden en Delft blijkt echter dat 50.000 jaar geleden Neanderthalers bij Pech-de-l'Azé in Zuidwest-Frankrijk een heel ander gebruik van dit mineraal kenden.

Meer informatie vindt u op:
De website van de Universiteit Leiden
De website van de Technische Universiteit Delft