Mondai wordt de ontmoetingsplek voor AI aan de TU Delft

mondai

Het nieuwe House of AI, Mondai, heeft donderdag officieel de deuren geopend op de TU Delft Campus. In Mondai zullen wetenschap, onderwijs en innovatie op het gebied van AI samenkomen aan de hand van een programmering van lezingen, workshops, hackathons en andere events. Studenten, alumni, wetenschappers, professionals en geïnteresseerd publiek is welkom. Tevens is Mondai het eerste Convergence Square in Delft: waar de samenwerking tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Universiteit Leiden en LUMC kan plaatsvinden. 

Mondai is Japans voor ‘vraag’ of ‘probleem’. Het doel is om partijen op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden en op die manier innovaties aan te jagen, economische kansen te verzilveren, en bij te dragen aan maatschappelijke uitdagingen en problemen. Denk bijvoorbeeld aan inspiratiesessies voor het mkb, waarbij bedrijven en organisaties worden geholpen met hoe ze AI op een goede manier kunnen inzetten om een project te realiseren of een vraag te beantwoorden.

   AI-onderwijs wordt aangeboden aan alle studenten en AI speelt een sleutelrol in onderzoek van alle faculteiten

Samenwerking is cruciaal

Geert-Jan Houben, Pro Vice Rector Magnificus AI, data & digitalisatie van TU Delft zegt: “Het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) als enabling technology is enorm. Bij de TU Delft onderzoeken, ontwerpen en bouwen we zowel de AI-technologie zelf, als ook de benutting ervan, en we ontwikkelen samen met het bedrijfsleven innovaties. AI-onderwijs wordt aangeboden aan alle studenten en AI speelt een sleutelrol in onderzoek van alle faculteiten. Het is mooi dat Mondai er nu is: een plek waar partners elkaar ook in levenden lijve kunnen ontmoeten.”

   AI, data en digitalisering zijn in toenemende mate essentieel voor het oplossen van de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.'

Rector Magnificus Tim van der Hagen voegt toe: “AI, data en digitalisering zijn in toenemende mate essentieel voor het oplossen van de grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Alleen al aan de TU Delft houden bijna 1500 wetenschappers zich bezig met AI. Ook het innovatie-ecosysteem TU Delft Campus heeft een sterke focus op AI en digitalisering, met meerdere fieldlabs zoals RoboHouse, SAM|XL en Do IoT. Om het grote potentieel op het gebied van AI te kunnen verzilveren is samenwerking tussen al deze partijen cruciaal. Met Mondai neemt TU Delft hierin het voortouw.”

Nieuwe ideeën en dwarsverbanden

De TU Delft werkt daarnaast binnen de zogeheten Convergence nauw samen met de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC op verschillende thema’s. Mondai biedt onderdak aan het Convergence Square, de ontmoetingsplek voor wetenschappers en andere partners die binnen de Convergence actief zijn. Voor het thema AI, data & digitalisering zijn hierbij ook Universiteit Leiden en LUMC aangesloten.

   Hier kunnen nieuwe ideeën en dwarsverbanden ontstaan. Op die manier creëren we samen nieuwe kansen en kunnen we als regio een leidende rol nemen op dit belangrijke thema

Floris Italianer, directeur Convergence, zegt: “In tijden van Covid en post-Covid is het belangrijk om ook een goede ontmoetingsplek te hebben. Die creëren we nu met deze Convergence Square op de TU Delft Campus. Hier kunnen nieuwe ideeën en dwarsverbanden ontstaan. Op die manier creëren we samen nieuwe kansen en kunnen we als regio een leidende rol nemen op dit belangrijke thema.”

Activiteiten in Mondai

De activiteiten en programmering in Mondai zijn al van start gegaan: zo vond een AI Symposium plaats van Team Epoch, één van de DreamTeams, en zijn er regelmatig  DeepDive-bijeenkomsten voor Human Centered AI. Voor het najaar staat onder andere een AI-inspiratiesessie voor het mkb gepland en de AI Convergence ‘Mixers’, waarin stakeholders uit bedrijfsleven en overheden worden samengebracht rond een bepaald thema. Ook de TU Delft AI Labs zullen hun maandelijkse bijeenkomsten in Mondai houden.

Meer informatie

Mondai is gevestigd in het community-gebouw NEXT Delft op de TU Delft Campus. Je vindt er een laagdrempelige event- en presentatieruimte, een contentstudio, werkruimtes en een meeting point. Voor meer informatie: www.mondai.nl.