Pandemie
Community maakt ziek/gezond?

Interdisciplinair symposium over gemeenschappen, gezondheid en de pandemie

  • Datum: vrijdag 11 juni 2021
  • Tijd: 14:00 - 17:00 uur
  • Locatie: Den Haag & online

Als de huidige Covid-19 pandemie één ding heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat mensen sociale wezens zijn: met elkaar verbonden via wereldwijde netwerken en gemeenschappen en slecht bestand tegen isolatie. Het is bij uitstek de sociale dimensie van het menszijn die in relatie met gezondheid steeds weer ter discussie staat. Enerzijds klinkt de oproep om vanuit solidariteit afstand tot anderen te bewaren. Zo worden bepaalde ontmoetingen van etnische en religieuze gemeenschappen als bedreiging van de volksgezondheid gezien. Anderzijds klinkt de waarschuwing dat mensen ook aan eenzaamheid ten onder kunnen gaan en wordt een beroep gedaan op bijvoorbeeld kerken en lokale gemeenschappen om naar de medemens om te zien. Gemeenschappen krijgen dus geregeld een sleutelrol toegedicht in hun negatieve dan wel positieve bijdrage aan de (volks)gezondheid.

Tijdens het symposium ‘Community maakt ziek/gezond’ wordt de rol van gemeenschappen tijdens pandemieën vanuit verschillende disciplines belicht en in het bredere kader van de discussie over gezondheidsverschillen geplaatst. In een recent essay heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gepleit voor de erkenning van complexe ongelijkheid die ten grondslag ligt aan de toenemende gezondheidsverschillen in de Nederlandse samenleving. In dat essay is de RVS kritisch over een individualistisch perspectief op gezondheid en pleit zij voor meer collectieve en holistische benaderingen. Tijdens het symposium wordt in het bijzonder onderzocht hoe gemeenschappen die vanuit een bepaalde levensbeschouwing zijn georganiseerd al dan niet bijdragen aan gezondheidsverschillen in de samenleving tijdens, voor en na de pandemie.

Het symposium is geïnitieerd vanuit het onderzoeksproject We have never been secular. Towards a history of religious coping strategies during pandemics (Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden), wordt georganiseerd in samenspraak met de LDE Alliantie en de RVS en heeft als doelgroep beleidsmakers en wetenschappers.

Met medewerking van:

Willy de Zoete (gedeputeerde Zuid-Holland), Robert Vonk (RVS), Reinout Kleinhans (TU Delft), Hester van de Bovenkamp (EUR), Nadia Bouras, Tom-Eric Krijger en Paul van Trigt (UL)

Programma:

14.00u Opening en project presentatie
14.30u Carrousel van perspectieven
15.30u Pauze
15.45u Paneldiscussie
16.30u Slotbeschouwing

Neem voor meer informatie contact op met Paul van Trigt (p.w.van.trigt@hum.leidenuniv.nl)

Meer informatie vindt u op:
Informatie op de website van de Universiteit Leiden