Heritage under Threat bij top MOOCS volgens New York Magazine

‘Heritage under Threat’, een online cursus ontwikkeld door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development, hoort volgens New York Magazine tot de beste 21 MOOCs voor een breed publiek.

Het New York Magazine koos de beste 21 MOOCs waarvoor geen specialistische voorkennis nodig is; iedereen kan ze volgen. Het Magazine interviewde ook cursisten over de MOOCs.  

Heritage under Threat

De MOOC Heritage under Threat (ruim 5800x gevolgd, waardering 4,7 op een 5-puntsschaal) is ontwikkeld door het gemeenschappelijke Centre for Global Heritage and Development van de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. De (destijds) Leidse archeologe met een Somalische achtergrond, Sada Mire, zette de MOOC op poten en trad op als docent. Cultureel erfgoed wordt overal ter wereld op allerlei manieren bedreigd, legt Mara de Groot uit. Zij is verbonden aan de Leidse Faculteit Archeologie en coördinator van het Centre for Global Heritage and Development. 'Het wordt bijvoorbeeld in oorlogen en conflicten al of niet opzettelijk vernield of zelfs vernietigd, zoals de ruïnes van Palmyra, Syrië door IS (zie bannerfoto) of er is geen geld voor conservering. Maar een groter, minder in het oog lopende problemen zijn bouwwerkzaamheden en agrarische ontwikkelingen, waardoor ongemerkt veel erfgoed verloren gaat.'

Bewustwording was het eerste doel
De MOOC legt eerst de basis: wat is erfgoed eigenlijk? Vervolgens worden strategieën doorgenomen die gericht zijn op bescherming. De Groot: ‘We wilden bij een breed publiek, inclusief mensen die moeilijk toegang hebben tot een universiteit, bewustwording creëren over bedreigd erfgoed.’

MOOCs
Afbeelding van de regengod Tlaloc van een van de inheemse volken in het Braziliaanse regenwoud. Dat wordt bedreigd door ontginning, zo ook de inheemse volken en hun cultureel erfgoed.

De MOOC leert de cursisten wat erfgoed is, waarom het vaak wordt geclaimd en hoe nauw het verbonden is met de groepsidentiteit van mensen. ‘We dachten dat het onderwerp veel mensen zou interesseren. Daarnaast heeft Sada een groot netwerk in Oost-Afrika waaruit ze veel mensen heeft weten te enthousiasmeren voor het volgen van de MOOC’.  ‘We hebben geen onderzoek gedaan of de MOOC daadwerkelijk heeft bijgedragen aan erfgoedbescherming, maar bewustwording over de bedreigingen van cultureel erfgoed kan mensen helpen risico's te identificeren en hen aanmoedigen hun stem te verheffen’.

Leren en genieten
Mazuba Kapambwe, podcast-gastvrouw in Zimbabwe en cursist, wilde meer weten over de manier waarop het erfgoed in Zimbabwe kon worden beschermd en op dat punt leerde ze veel, vertelt ze in New York Magazine. ‘Maar ik heb ook genoten van de vele prachtige opnamen en waardeerde Mire zeer vanwege haar bedachtzame wijze van doceren. De cursus toonde bedreigd erfgoed wereldwijd. Ook waren er veel gastsprekers, bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van UNESCO. Zij vertelde over hun inzet om erfgoed te beschermen. Heel leerzaam.’

Lees het hele artikel

Meer informatie vindt u op:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Development
MOOC Heritage Under Threat