Grote onderzoekssubsidie voor circulaire gebiedsontwikkeling De Binckhorst Den Haag

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability gaat de komende twee jaar onderzoek doen naar circulaire gebiedsontwikkeling, in samenwerking met Wageningen University & Research. Doel van het onderzoek is ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten voor circulaire gebiedsontwikkeling. De centrale casus wordt De Binckhorst, dat onderdeel uitmaakt van het Central Innovation District in Den Haag. Prof. dr. Ellen van Bueren, hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft, is de Principal Investigator van dit onderzoek.

binckhorst

Het onderzoek bestaat uit vier hoofdlijnen:

  1. Governance - Prof. dr. Ellen van Bueren en Dr. Karel Van den Berghe, Bouwkunde, TU Delft

  2. Het sluiten van kringlopen - Dr. Benjamin Sprecher en Teun Verhagen, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden

  3. Businessmodellen - Dr. Koen Dittrich, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

  4. Burgerparticipatie/community vorming - Prof. Lucas Meijs en Tim ‘S Jongers, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dr. Marleen Buizer (Landschapsarchitectuur, Wageningen University and Research) buigt zich over de ruimtelijke, gebiedsgerichte samenhang en inpassing van circulaire ontwikkelingen. Het onderzoek is sterk actiegericht en vindt in nauwe samenwerking met de stakeholders plaats. 

Het onderzoek van 1 miljoen euro vindt plaats binnen het kennisprogramma ACCEZ, een  samenwerking van de provincie Zuid-Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven (VNO NCW West), het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en Wageningen University and Research. Gezamenlijk versnellen beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers de overgang naar de circulaire economie, te beginnen in de Binckhorst.

Meer informatie vindt u op:
ACCEZ - Accelerating Circular Economy Zuid-Holland
Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability