GezondZuidHolland.nl: Brug tussen beleid en onderzoek

lancering

Het nieuwe platform Gezondzuidholland.nl is gelanceerd. Deze website is de eerste met geografische kaarten die gezondheid en de inrichting van de leefomgeving op lokale en regionale schaal combineert én een lokaal netwerk van professionals ontsluit. Je vindt op GezondZuidHolland.nl per gezondheidsthema achtergrondinformatie, feiten, cijfers en denkrichtingen voor beleid.

Daarnaast biedt de website een overzicht van namen en contactgegevens van collega’s die actief zijn op een specifiek gezondheidsthema. Dit maakt het makkelijker om samen te werken aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van alle inwoners van Zuid-Holland. En dat is nodig: de provincie Zuid-Holland heeft namelijk gemiddeld de laagste gezonde levensverwachting van Nederland en de gezondheidsverschillen zijn hier ook nog eens het grootst.

GezondZuidHolland.nl is ontwikkeld door het Healthy Society programma van Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities en door de Provincie Zuid-Holland.

Inzicht in lokale en regionale verschillen

Op GezondZuidHolland.nl vind je interactieve kaarten op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Via deze kaarten is het mogelijk de lokale situatie (per gezondheidsthema) in kaart te brengen op basis van kengetallen. Ook kun je een vergelijking maken met de situatie in andere gemeenten, die op bepaalde aspecten wel of juist niet vergelijkbaar zijn en eventueel aanleiding geven voor collegiale uitwisseling over omstandigheden en beleidskeuzes. Zo verkent het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) momenteel of er een koppeling te maken is tussen de interactieve digitale atlas van het IKNL en de interactieve kaarten van Gezondzuidholland.nl. Deze zogeheten kankeratlas laat zien hoe regio’s scoren in relatie tot het landelijke gemiddelde voor 24 kankersoorten.

Up-to-date

GezondZuidHolland.nl wordt door het projectteam op verschillende manieren up-to-date gehouden: alle databronnen worden bijgewerkt op het moment dat nieuwe data beschikbaar is, en input wordt opgehaald tijdens meet-ups met wetenschappers, beleidsmedewerkers, GGD’ers en gezondheidsprofessionals uit het netwerk. Ook worden er regelmatig nieuwe succesvolle interventies aan de site toegevoegd.

Sluit je aan!

Ben je of wil je aan de slag met de gezondheidsthema’s beweegvriendelijkheid, geluid, gezondheidsverschillen, groen en gezondheid, luchtkwaliteit, mentale gezondheid, sociale cohesie en voedselomgeving? Ga naar GezondZuidHolland.nl en sluit je aan bij het netwerk. Volg ook Healthy Society Hub op LinkedIn of schrijf je in voor de Healthy Society nieuwsbrief voor updates vanuit het Healthy Society programma.

Meer informatie vindt u op:
Website Medical Delta