Een wetenschappelijke kijk op veiligheid en samenleving

Veiligheid en beveiliging: het zijn twee onderwerpen die in diverse vormen naar voren komen. Denk aan virussen, terrorisme, natuurrampen, cyberaanvallen en ander bedreigingen. Hoe gaan we om met deze risico's in onze moderne maatschappij? Hoe kunnen we een samenleving beschermen tegen reeel gevaar? Leiden-Delft-Erasmus bekijkt dit vanuit een multidisciplinair perspectief. Wetenschappers van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam brengen hun expertises samen om op deze vragen in te gaan. Maak kennis met de opleidingen van Leiden-Delft-Erasmus, in het bijzonder de minor 'Safety and Security' en de online cursus (MOOC) 'Risk in Modern Society'.

Minor Security, Safety and Justice

Deze minor behandelt actuele veiligheidsthema’s en de bijbehorende wetenschappelijke grondbegrippen. Het multidisciplinaire programma is gestructureerd rond drie thema’s: Security (beveiliging), Safety (veiligheid) en Justice (rechtvaardigheid). De nadruk van deze minor ligt op het eerste thema, beveiliging.

Studenten behandelen vragen zoals: Hoe beschermen we onze maatschappij tegen terrorisme? Hoe beveiligen we de complexe wereld van het internet? Zijn zelfrijdende auto’s veilig genoeg om de weg op te gaan? Wie is verantwoordelijk als er iets mis gaat? Hoe weeg je informatiebehoefte en toezicht houden af tegen privacy en autonomie?

Het zijn vragen die iedere dag via de media op ons af komen. Door vanuit meerdere vakgebieden hiernaar te kijken kunnen die vragen beter beantwoord worden.  

Lees meer over de minor Security, Safety and Justice

risk

Online cursus 'Risk in Modern Society'

We worden geconfronteerd met nieuwe en complexe vormen van risico, mede als gevolg van technologische ontwikkelingen. In de afgelopen jaren hebben zich aanzienlijke veranderingen voorgedaan in de aard van deze risico's. Bereik en schaalgrootte zijn toegenomen, maar ook het vermogen van de samenleving om deze risico's effectief te beheren. Wat betekent dit voor burgers, beleidsmakers, professionals? 

In deze online cursus (MOOC, Massive Open Online Course) behandelen criminologen, informatici, geneeskundigen en filosofen van de Leiden-Delft-Erasmus universiteiten nieuwe en complexe vormen van dreiging in de moderne samenleving, zoals infectieziekten, industriële en natuurrampen, terrorisme en gewelddadige criminaliteit. Zij gaan in op vragen als: wat is risico, hoe analyseren we dit en en hoe gaan we ermee om? Maar ook: wat is de maatschappelijke perceptie van risico, hoe kijkt de samenleving aan tegen veiligheid en beveiliging?

In vijf weken behandelt deze (gratis) online cursus verschillende soorten veiligheids- en beveiligingsrisico's binnen een breed scala van professionele en academische gebieden.

Kijk voor informatie en de startdatum op de Coursera-website

mooi