“De universiteit van de toekomst maakt impact" zegt nieuwe rector Annelien Bredenoord van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Donderdag 30 september 2021 droeg prof.dr. Frank van der Duijn Schouten het ambt van rector magnificus over aan prof.dr. Annelien Bredenoord. Zij is per 1 oktober de nieuwe rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

bredenoordVolgens Bredenoord moet de Erasmus Universiteit vooroplopen als Academie met Impact: “De Erasmus Universiteit heeft alles klaarliggen om hierin voorop te lopen. De eerste stappen zijn gezet in de Strategie 2024, en dit zal ik waar ik kan stimuleren en voortzetten.”

Annelien Bredenoord sloot haar rede af met de volgende woorden en bedankte vervolgens de raad van Toezicht, het College van Bestuur, haar voorganger Frank van der Duijn Schouten, de Universiteitsraad en studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit in haar gestelde vertrouwen:

   De universiteit van de toekomst maakt impact met interdisciplinair onderwijs en onderzoek dat een bijdrage levert aan de grote vraagstukken.

“De universiteit van de toekomst maakt impact met interdisciplinair onderwijs en onderzoek dat een bijdrage levert aan de grote vraagstukken, kent diversere vormen van Erkennen & Waarderen, en zet digitale technologie verantwoord en gepast in. Making Minds Matter is onze opdracht!  Ik heb ontzettend veel zin om met jullie aan de slag te gaan”.

Lees hier het artikel