Master Nanobiologie

De master Nanobiologie is een gemeenschappelijke opleiding van de Technische Universiteit Delft en het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Nanobiologie is een nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van natuurkunde, biologie en geneeskundig onderzoek. De snelle ontwikkelingen in de nanotechnologie maken het pas sinds kort mogelijk om biologie op nanoniveau te bestuderen en de natuurkunde van de cel te exploreren.

The successful application of Nanobiology will require not simply collaboration between disciplines, but true disciplinary integration of physics and biology.

Lees meer:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Technische Universiteit Delft