Samenwerking Zuid-Hollandse academische instellingen centraal in dies-rede Rector Magnificus

'Ik voorspel grote veranderingen in de wetenschap en het onderwijs: in het komende decennium zullen we - samen met onze partners in Rotterdam en Leiden - de grenzen tussen de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen opheffen.'

van der hagenIn zijn dies-rede ter ere van de 178ste verjaardag van de TU Delft sprak professor Tim van der Hagen, Rector Magnificus TU Delft en voorzitter van de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus, zijn visie uit op de verdergaande samenwerking tussen de universiteiten en medische centra in Zuid-Holland.

Ook kondigde Van der Hagen nieuwe plannen aan voor uitbreiding van de samenwerking op medisch-technologisch gebied en Artificial Intelligence. Daarmee werd het belang van de samenwerking Leiden-Delft-Erasmus opnieuw onderstreept. 

Van der Hagen onderbouwde zijn visie met het schetsen van de grote maatschappelijke ontwikkelingen, vraagstukken waar de samenwerkende universiteiten vanuit een multidisciplinaire insteek een antwoord op willen bieden. Hij vervolgde zijn speech met:

'We hebben als universiteiten de plicht om de urgente en complexe uitdagingen aan te gaan waar niet alleen onze generatie, maar ook de generaties na ons, hier en elders in de wereld, mee te maken hebben. Uitdagingen zoals klimaatverandering, de energietransitie, toenemende verstedelijking en vergrijzing.'

kt

'Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke complexe en in elkaar grijpende problemen alleen kunnen worden opgelost als we al onze wetenschappelijke krachten bundelen, als we op geheel nieuwe manieren gaan samenwerken. Dan heb ik het over samenwerking die verder gaat dan interdisciplinair of multidisciplinair onderzoek: zodat we niet langer naast elkaar werken, maar onze inspanningen als het ware laten versmelten, zodat we deze uitdagingen op een meer holistische manier kunnen benaderen. Dit zal leiden tot nieuwe onderzoeks- en onderwijsprogramma's die niet meer disciplinair, maar thematisch georiënteerd zijn.'

   Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke complexe en in elkaar grijpende problemen alleen kunnen worden opgelost als we al onze wetenschappelijke krachten bundelen, als we op geheel nieuwe manieren gaan samenwerken

'Dit is wat men convergentie noemt: de integratie van techniek, natuurwetenschappen, informatica en biowetenschappen om onderzoek te versnellen en tot baanbrekende resultaten te komen die ten goede kunnen komen aan gebieden als gezondheid, energie en milieu. Internationaal is convergentie een cruciale ontwikkeling; in het internationale academische speelveld is het niet meer de vraag of je het omarmt, maar in welk tempo.'

ode

'Dat is dus wat we komend jaar en de komende jaren gaan doen bij de TU Delft, de Erasmus Universiteit en het Erasmus Medisch Centrum, maar ook bij de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. We gaan muren afbreken: fysieke muren, maar vaker nog metafysische muren, die al lang bestaan tussen disciplines, afdelingen en instellingen. Door deze muren af te breken, creëren we ruimte voor onderzoeks-ecosystemen waar we verder kunnen gaan dan wat een enkele universiteit alleen kan bereiken, ecosystemen waar we onze onderzoeksinspanningen kunnen versterken en versnellen.'

   Door deze muren tussen disciplines, afdelingen en instellingen af te breken, creëren we ruimte voor onderzoeks-ecosystemen waar we verder kunnen gaan dan wat een enkele universiteit alleen kan bereiken

'Dat wordt niet alleen mogelijk gemaakt door onze huidige vastberadenheid, maar ook door onze successen uit het verleden. In de afgelopen decennia hebben wetenschappers van onze respectieve instellingen elkaar altijd weten te vinden. Hun gezamenlijke inspanningen werden in 2013 versterkt door de oprichting van de Alliantie Leiden-Delft-Erasmus en het Medical Delta-consortium. Dit alles vormt de basis van waaruit we onze samenwerking kunnen intensiveren en opschalen.'

Lees hier de volledige speech

Meer informatie vindt u op:
Dies TU Delft