Zuidelijke Randstad presenteert zich in Brussel

Meer dan 50 bestuurders uit de Zuidelijke Randstad kwamen 21 januari bijeen in het Europees Parlement voor een inspiratievolle presentatie van de regio in Brussel. De Leiden-Delft-Erasmus universiteiten werden vertegenwoordigd door Karel Luyben, Rector Magnificus van de TU Delft en Pauline van der Meer Mohr, Collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Beiden zijn lid van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ).

Vertegenwoordigers van de triple helix van regionale en lokale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven gingen in gesprek met Europese partners om samenwerking te versterken en te verdiepen. Ze lieten zien dat de Zuidelijke Randstad een Europese, stedelijke en maatschappelijke proeftuin van innovatie is. Leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU juichen de samenwerking toe.

Op de website van de Provincie Zuid-Holland staat het volledige bericht.

More information:
EPZ in Brussel januari 2015