stad
Wat betekent de smart city voor de stadsbewoner?
Centre for 'big, open and linked data cities' opgericht

Wat betekent de smart city voor de stadsbewoner?

Stadsbesturen gaan steeds vaker aan de slag met de exponentieel groeiende hoeveelheden data die in hun stad worden gegenereerd. Daarmee kunnen ze beter onderbouwd beleid maken en de burgers beter van dienst zijn, maar weten ze ook steeds meer over hun doen en laten. Het nieuwe Centre for BOLD Cities onderzoekt wat de stedelijke data-explosie van nu betekent voor de burgers.

‘BOLD Cities’ is een van de multidisciplinaire centres onder de vlag van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze centres richten zich allemaal op complexe maatschappelijke vraagstukken. Het Centre for BOLD Cities werd opgericht in februari, op initiatief van wetenschappers uit de drie universiteiten.

Het acroniem ‘BOLD’ staat voor ‘Big, Open and Linked Data’. Deze data komen bijvoorbeeld van sensoren die verkeersstromen meten, maar ook van de sociale media van bewoners zelf, of gewoon uit de traditionele databases van overheden, die echter steeds vaker met elkaar gekoppeld worden.

VAN WIE ZIJN DIE DATA EIGENLIJK?

Het Centre trad 17 mei 2016 voor het eerst naar buiten, als onderdeel van de jaarlijkse Urban Transformation Conference in Rotterdam.  Prof. dr. Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van ‘BOLD Cities’ en hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vertelde daar waarom het is opgericht:

We zien dat de grote waarde van data steeds meer wordt ingezien en benut, in verschillende maatschappelijke domeinen, en ook in het stadsbestuur. Creatief gebruik van stedelijke data kan heel interessant zijn, vooral als verschillende soorten data gekoppeld worden. Maar het gaat wel gepaard met een heleboel ethische haken en ogen. Wij kijken in het Centre for BOLD Cities naar deze problematiek vanuit het perspectief van de burger. Hoe is het voor burgers om in zo’n smart city te wonen? Het gaat dan om privacy, maar ook om de vraag van wie de data eigenlijk zijn en wat burgers weten en snappen over al die data en wat je ermee kunt doen.

bold-cities-leiden-delft-erasmus

DATA SCIENCE

Die enorme rijkdom aan data lijkt onuitputtelijke mogelijkheden te bieden, maar het analyseren ervan en het werken ermee is uiterst complex. Een van de pijlers onder het nieuwe Centre is daarom de datawetenschap, een vakgebied dat volop in ontwikkeling is. Ook bij de drie universiteiten, die er recent hun eigen data centres voor oprichtten, zoals het Delft Data Science Initiative en het Leiden Centre of Data Science. In het Centre for BOLD Cities vullen de analytische methoden elkaar aan en komt de rekenkracht samen.

MAATSCHAPPELIJKE TOEPASSINGEN

De andere pijler is het onderzoek naar een keur aan maatschappelijke toepassingsgebieden binnen de drie universiteiten, variërend van het probleem van het terugbrengen van CO2-emissies tot het stimuleren van alleenstaande moeders om weer aan het werk te gaan. De drie universiteiten vullen elkaar hier aan en werken in sommige gevallen al samen. Rechtswetenschappers en ethici in de drie universiteiten onderzoeken het nog vrij onontgonnen terrein van wat er ethisch en juridisch kan en mag.

Lees meer over de launch op de Urban Transformation Conference in Rotterdam
Volg BOLD Cities op twitter 

Next article