MOOC 'Heritage under Threat' started

Start date
End date

The MOOC ‘Heritage under Threat’ started on 19 December 2016. The MOOC is an initiative of the Centre for Global Heritage and Development. 

View the trailer:Deze MOOC plaatst de huidige vernietiging van het cultureel erfgoed – bijvoorbeeld in het Midden-Oosten – in perspectief. Deelnemers leren bijvoorbeeld of deze periode uniek is in de geschiedenis en hoe erfgoed soms politiek ingezet wordt. Ook leren ze hoe het erfgoed beschermd kan worden, bijvoorbeeld met nieuwe technologieën.

Archeoloog dr. Sada Mire van de Universiteit Leiden doceert de cursus. Sada Mire is gespecialiseerd in de archeologie, etnografie, en geschiedenis van Noord-Oost Afrika, in het bijzonder Somalië, Ethiopië, Eritrea, Djibouti en Kenia.

Het Centre for Global Heritage and Development, een samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, kwam met het initiatief voor de MOOC.

Arabist en historicus prof. dr. Dick Douwes van de Erasmus Universiteit, aardwetenschapper dr. Dominique Ngan-Tillard van de Technische Universiteit Delft en maritiem archeoloog drs. Martijn Manders leveren een bijdrage.

Schrijf u hier in