Voorstel Zuid-Hollandse lightrail extra stimulans samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

Zuid-Holland voert campagne voor een o.a. een spoorlijn die de steden verbindt. Dat is ook belangrijk voor de universiteiten, omdat het de samenwerking nog verder stimuleert.

Tim van der HagenRector Magnificus van de TU Delft, Tim van Dern Hagen zegt in de NRC van 5 december: 'Ons ideaal is dat wetenschappers in de hele regio kunnen zeggen: ‘Ik loop nu meteen even bij je langs.' En dat sluit aan bij zijn visie op hoe de wetenschap zich zal gaan ontwikkelen tot een samenspel van convergerende vakgebieden. 

De bestuurders van Zuid-Holland voeren eensgezind en intensief gezamenlijke campagne voor investeringen van het Rijk in de metropoolregio. Zo moet straks de supersnelle lightrail de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam verbinden.

'Om onze positie als koploper vast te kunnen houden', zegt rector magnificus Tim van der Hagen van de TU Delft, 'moeten we onze campussen goed blijven ontsluiten. Geen enkele andere ov-lijn in Nederland verbindt zo veel innovatiehotspots tegelijk.'

LDE

Van der Hagen wil nog veel hechter samenwerken dan nu: de instituten moeten als het ware versmelten. 'De grote maatschappelijke problemen los je niet op met technologie alleen. We moeten disciplines verbinden. Kijk naar het nieuwe veld van de klinische technologie, waarbij Delft, Leiden en Rotterdam samenwerken.' De coronacrisis onderstreept dat belang alleen nog maar, zegt hij.

'Ons ideaal is dat wetenschappers in de hele regio kunnen zeggen:‘Ik loop nu meteen even bij je langs.' Hij bedoelt: meer mobiliteit geeft dus meer innovatiekracht. De campus wordt bovendien meer een kennisnetwerk. In Delft zitten 245 bedrijven, van start-ups tot grote spelers als Microsoft en Intel die werken aan quantumcomputers. Goede bereikbaarheid is daarbij van groot belang.

Dit artikel is overgenomen van www.nrc.nl.