Maatschappelijk Verantwoord Innoveren subsidies voor Leiden-Delft-Erasmus Centres

Het Centre for Frugal Innovation in Africa en het Centre for Safety and Security van de Leiden-Delft-Erasmus Alliantie hebben beide een subsidie ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)’ van NWO toegekend gekregen.

Samen met bedrijven en andere maatschappelijke organisaties gaan ze onderzoeken hoe ethische en maatschappelijke aspecten vanaf het begin verdisconteerd kunnen worden in het ontwerp van nieuwe technologie. De MVI’s sluiten aan bij de Nederlandse Topsectoren.

Businessmodellen voor duurzame ontwikkeling in Afrika

Het Centre for Frugal Innovation in Africa  gaat samen met drie bedrijven op zoek naar nieuwe, zogenoemd inclusieve, businessmodellen voor succesvolle innovatie in Afrika.

Een inclusief businessmodel is gericht op het maken van winst, maar ook op een positieve bijdrage aan duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling, passend bij lokale omstandigheden en waarden. Deze modellen zijn nieuw en complex, en voor zowel bedrijven als wetenschappers een grote uitdaging. De wetenschappers gaan samenwerken met Philips, waterbedrijf OASEN en waterbedrijf Hatenboer. Ze gaan aan de slag met action learning cases op de terreinen van water en gezondheidszorg.

Big Data: wat mag er wel en wat mag er niet?

Wat wel en niet is toegestaan op het gebied van datamining en het koppelen van digitale datasystemen is nog erg onduidelijk. De politie weet niet precies welke bevoegdheden zij heeft en ook (energie)bedrijven weten niet wat ze precies met data analytics kunnen en mogen. Anderzijds bieden big data grote mogelijkheden waar iedereen iets aan kan hebben, ook het individu.
Rechtswetenschappers van de Universiteit Leiden en data- en cybersecuritywetenschappers van de TU Delft gaan een regulerend en institutioneel kader ontwerpen om ervoor te zorgen dat het innovatieve potentieel van datamining gemaximaliseerd wordt, terwijl tegelijk de rechten en vrijheden van burgers gewaarborgd blijven. Ze werken samen in het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security. Hun maatschappelijke partners in dit project zijn energienetwerkbedrijf Alliander, data analytics bedrijf Target Holding, de Landelijke Eenheid Politie en het Nederlands Forensisch Instituut.

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) van NWO stimuleert onderzoek van consortia van multidisciplinaire onderzoeksteams en private partijen die bij het ontwerpen van nieuwe technologie direct kijken naar de ethische en maatschappelijke aspecten. Dit voorkomt dat achteraf dure aanpassingen nodig zijn of dat de samenleving nieuwe technologie afwijst. Het onderzoek sluit aan bij een of meer van de Nederlandse Topsectoren.