lde10

LDE 10

Uxia Corredoira Y Teijeiro - Trainee Data Intelligence 

Uxia"Mijn naam is Uxia en ik ben op dit moment halverwege mijn eerste jaar bij LDE. Mijn eerste opdracht is bij het Data Intelligence team van de Universiteit Leiden. Aangezien ik zelf een technische achtergrond heb vind ik het fijn om met een technische opdracht aan de slag te kunnen. Ik ben verantwoordelijk voor het opstellen van controles in Python, waar we bijzonderheden uit de data ophalen. Wat ik erg leuk vind aan deze opdracht is dat ik hier zonder voorkennis van Python mij hierin mag en kan ontwikkelen en dat de benodigde materialen hiervoor worden aangereikt. Tijdens de meerdaagse trainingen van de Baak leer je je medetrainees van de andere universiteiten ook goed kennen. Het voelt bijna alsof je weer een klas aan medestudenten hebt, maar dan met young professionals die hetzelfde traject aan zijn gegaan en zich ook ontwikkelen. Heel gezellig en leerzaam!"

Lisa van Winden - Trainee (marketing)communicatieproject

Lisa"Hi! Mijn naam is Lisa van Winden. Ik heb een bachelor Bedrijfskunde en master in Marketing Management aan de RSM. Ik ben gestart als LDE-trainee bij de TU Delft en heb gekozen voor een (Marketing)communicatieproject binnen de Centrale communicatie. Mijn team, genaamd de Content Room bestaande uit 5 directe collega’s, is verantwoordelijk voor de corporate social mediakanalen en de TU Delft website. Ik houd mij voornamelijk strategisch bezig met de Engineer Journey om de interne samenwerking nog verder te stimuleren en het ‘Customer-Centric’-denken top of mind te maken. Wat ik leuk vind aan deze opdracht is dat ik continu met anderen in contact ben, grote verantwoordelijkheid heb, waardering en vertrouwen krijg voor alles dat ik doe en veel vrijheid heb om mijn taken zo te vormen dat ik er energie van krijg. Daarnaast vind ik de trainingen van De Baak heel waardevol voor mijn persoonlijke ontwikkeling, zowel merkbaar op professioneel vlak als privé, en natuurlijk ook gezellig!"

Jeroen Berkvens - Community Manager

Jeroen"Lieve lezer, mijn naam is Jeroen Berkvens, begin dit jaar ben ik begonnen als Community Manager van Resilient Delta inititative (RDi) bij Erasmus. We promoten en sturen transdisciplinair en maatschappelijk geëngageerd onderzoek. Dagelijks krijg ik te maken met mensen van zeer verschillende functies en achtergronden. Van academici tot business developers en van klimaat tot gentrificatie, het komt allemaal voorbij.  Mijn opdracht bij RDi focust zich vooral op het samenbrengen van partners en geassocieerde onderzoekers. Transdisciplinair onderzoek is constant in ontwikkeling dus bij het samenbrengen van onderzoekers kan interessante kruisbestuiving aan kennis ontstaan. Wat ik vooral leuk vind aan deze opdracht is hoeveel ruimte ik krijg om m’n eigen takenpakket te ontwikkelen. Daarnaast leer ik de academische wereld van veel verschillende kanten kennen."

Rik Peelen - Trainee Leiderschapsontwikkeling 

Rik"Dit jaar ben ik werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het leiderschapsontwikkeling team binnen de afdeling HR. Mijn opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een onboarding programma (online en offline) voor nieuwe leidinggevenden en het doorontwikkelen van het trainingsportfolio rondom het thema leiderschap. Het uitdagende en vooral waardevolle van de opdracht is de positieve impact die het gaat maken op de leidinggevenden binnen de EUR. Je creëert echt een programma dat van toegevoegde waarde is om de kwaliteit van leiderschap te verbeteren, op elk denkbaar niveau - van teamleiders binnen de verschillende faculteiten en diensten tot aan het College van Bestuur. Daarnaast vind ik de afwisseling tussen leren, ontwikkelen en werken binnen het LDE-traineeship programma een unieke kans voor zelfontplooiing, te ontdekken of de universitaire wereld iets voor je is en/of welk beleidsterrein je interesseert."

Charlotte Turksma - Projectleider Leiden Learning & Innovation Centre

Charlotte"Mijn eerste opdracht voer ik uit binnen Leiden Universiteit bij het Learning & Innovation Centre. Ik werk als projectleider en houd me in die hoedanigheid bezig met verschillende projecten. Zo heb ik de implementatie van een nieuw registratiesysteem bij de Training Office gecoördineerd en zorg ik voor een goede onboarding van een nieuwe collega. Daarnaast werk ik ook twee dagen in de week binnen het Learning Mindset project. Dit project is opgezet door twee associate professors en focust zich op het co-creëren en motiveren van self-regulated en autonomous learning onder studenten. Mijn rol hierin is het coördineren van de sub-projecten en ervoor zorgen dat de randvoorwaarden zoals juridische zaken en privacy in orde zijn. Tevens breng ik voor een ander project de AI-initiatieven binnen de universiteit in kaart. Mijn opdracht is dus erg divers en dat maakt het voor mij zo interessant!"

Christa Laurens - Projectondersteuner Teaching Academy Facilitation Team

Christa"Sinds september vorig jaar ben ik lid van het Teaching Academy Facilitation Team van de TU Delft, waar ik mij voornamelijk bezighoud met het ondersteunen van de projectmanager van IDEE of Initiative on Innovation in Delft Engineering Education. Het gaat om een universiteitsbreed initiatief dat middels de combinatie van onderwijskundig onderzoek & -innovatie streeft naar een blijvende, positieve impact op het ingenieursonderwijs van de TU Delft. 

Wat ik leuk vind aan mijn opdracht? Ik vind het leuk om iets mee te krijgen van wat er allemaal wel niet voor nodig is om een initiatief van de omvang van IDEE (een duur van vijf jaar, een eigen bestuur met een academische en wetenschappelijke directeur, meer dan 60 themateamleden, etc.) mogelijk te maken. In het verleden las ik in artikelen over dit soort mooie initiatieven en wat ermee bereikt is. Nu sta ik midden in zo’n proces en heb ik zelf een faciliterende rol te spelen. Dat is erg uitdagend, maar al doende en spelenderwijs doe ik ervaringen op die mij ook lang na dit eerste traineejaar nog bij zullen blijven."

Robert Lagarde - Projectcoördinator en -medewerker

Robert"Ik werk op drie afdelingen binnen de Universiteit Leiden: Studentenwelzijn, Healthy University en het Universitair Sportcentrum. Deze afdelingen houden zich allemaal bezig met welzijn en mijn trainee-opdracht probeert de samenwerking tussen deze afdelingen te versterken. Daarnaast ben ik projectcoördinator of projectmedewerker bij uiteenlopende projecten op elke afdeling. Het is leerzaam om op erg verschillende plekken binnen de universiteit te werken. Daarnaast is het waardevol om collega’s dichter bij elkaar te brengen en een positieve invloed te hebben op het welzijn van studenten en medewerkers."

Sam van Nieuwenhuijze - Trainee Erasmus School of Health Policy & Management

Sam"Ik ben werkzaam bij de faculteit Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn traineeopdracht bestaat uit twee delen. Als projectcoördinator leid ik een onderwijsproject, waarbij ik een online onboarding programma voor nieuwe medewerkers bij ESHPM ontwikkel. Daarnaast maak ik deel uit van het beleidsteam, waar ik mij onder andere bezighoud met het opstellen van beleid over de toepassing van AI in het onderwijs. Het samenwerken met verschillende teams en de veelzijdigheid van mijn takenpakket, maken mijn opdracht erg leerzaam en leuk. De combinatie van mijn werkzaamheden bij ESHPM, de deelname aan intervisie, de trainingen bij de Baak en de band die je opbouwt met je mede-trainees, maken het een ontzettend waardevol traineeship."

Julia van Oord - Junior Projectleider Community Engagement & Events

Julia"Ik werk momenteel op de afdeling Erasmus Research Services van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn functie junior projectleider community engagement & events is erg breed, zo ben ik de ene week druk bezig met het organiseren van een event en de andere week ben ik in gesprek met business developers en onderzoekers om potentiële spinoffs op te zetten. Binnen mijn functie leer ik dagelijks al ontzettend veel over de werkzaamheden binnen een universiteit, maar in combinatie met de trainingen van de Baak en de maandelijkse intervisie sessies leer ik ook nog eens veel over mijn persoonlijke ontwikkeling en hoe ik groei als young professional."

Arthur de Jaeger - Projectondersteuner Community & Outreach - WIJStad

Arthur"In september ben ik gestart als projectondersteuner bij het programma Community & Outreach – WIJStad van de TU Delft. Het programma heeft tot doel bewoners, studenten en onderzoekers te inspireren en te verbinden, zodat we samen met onderzoek en wetenschap een positieve maatschappelijke impact kunnen hebben op de stad. Mijn taken omvatten onder andere het verzamelen van vraagstukken die spelen in de stad, het koppelen van deze vraagstukken aan relevante vakken, en het uitwerken van outreach programma's zoals ‘Meet the Professor’. Daarnaast denk ik mee over hoe we de maatschappelijk georiënteerde strategische doelstellingen kunnen realiseren met programma's die daadwerkelijk een verschil maken in de stad. Hiervoor onderhoud ik nauw contact met onderzoekers, docenten, maatschappelijke organisaties, LDE-collega’s en wijknetwerkers & beleidsmedewerkers van de gemeente Delft. Mijn achtergrond in Bestuurskunde en Stadssociologie sluit goed aan bij deze opdrachten, dus ik ben enthousiast dat ik zowel veel inzichten kan toepassen als dat ik leer uit de praktijk!"

Boje Moers Trainee Leiden Learning & Innovation Centre

Boje"Hi! Mijn naam is Boje en ik ben werkzaam bij Leiden Learning and Innovation Centre (LLInC). Dit is het orgaan binnen de universiteit dat innovatie-initiatieven coördineert en advies, coaching en training voor docenten en faculteiten biedt (maar ook nog veel meer doet). Mijn werk bij LLInC is enorm veelzijdig. Zo werk ik aan mijn eigen onderzoeksproject waarin ik onderzoek wat de mogelijkheden voor docenten zijn om hun onderwijs te innoveren, coördineer ik een pilot waarin wordt geëxperimenteerd met het uittesten van een nieuwe manier van het evalueren van vakken, en vervul ik een ondersteunende rol bij een project t.a.v. het implementeren van een nieuw digitaal toetssysteem. Binnen deze werkzaamheden bestaat veel ruimte om te ontdekken en te leren. Ik kan delen wat mij interesseert of waar ik meer over wil weten en hier wordt ook naar geluisterd. In combinatie met de ontwikkelmogelijkheden die vanuit het traineeship worden georganiseerd (de trainingen van de Baak, intervisie en de coachingsgesprekken) betekent dit traject voor mij een leerzame ontdekkingsreis waarin ik fouten mag maken, mijn nieuwsgierigheid wordt gewaardeerd en persoonlijke en professionele ontwikkeling een zekerheid is!"

Sarah van der Zeijden - Trainee Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Sarah"Als eerste opdracht werk ik dit jaar bij het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities, een onderzoekscentrum dat zich richt op de slimme stad en al de ervaringen van inwoners met de slimme stad. Binnen het Centre ben ik verantwoordelijk voor de communicatie en de organisatie van evenementen. Daarnaast ben ik ook de secretaris van het bestuur: ik zorg ervoor dat alle bestuursvergaderingen op tijd ingepland worden en soepel verlopen.

Wat ik zo leuk vind aan mijn functie is dat hij heel erg veelzijdig is. Niet alleen qua werkzaamheden maar ook qua werkplek: zo werk ik op maandag op kantoor in Den Haag, waar een faculteit van Universiteit Leiden zit, op dinsdagen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam en vanaf dit jaar op woensdagen in Delft op de Technische Universiteit. Zo houden wij contact met al onze onderzoekers maar leren wij zelf ook de universiteiten steeds beter kennen."

Ewout Jansen - Trainee Corporate Planning & Control

Ewout"Ik ben Ewout, eerstejaars LDE-trainee en ik werk dit jaar bij de afdeling Corporate Planning & Control (CPC) van de Erasmus Universiteit (EUR). Mijn opdracht gaat over de meerjarenraming van de studentenpopulatie van de EUR. Er spelen op dit moment allerlei beleidskwesties die (mogelijk) van invloed zijn op de studenten in- en doorstroom van instellingen in het hoger onderwijs. Een voorbeeld van een dergelijke beleidskwestie is het Wetsvoorstel Internationalisering in Balans (hierna WIB). De hoogte van de studenten in- en doorstroom is van belang voor onderwijsinstellingen aangezien deze een impact heeft op de bekostiging van hun onderwijs, namelijk de hoogte van de collegegeldbaten en het studentgebonden deel van de Rijksbijdrage. In mijn rol als trainee praat ik met verschillende onderdelen binnen de EUR en analyseer ik data om vervolgens op basis daarvan de (mogelijke) financiële effecten van bepaalde beleidskwesties op de onderwijsbekostiging van de EUR in kaart te brengen. Ik vind het interessant om bij deze afdeling te werken en mij met deze opdracht bezig te houden, omdat ik zo een goed beeld krijg hoe de financiën binnen een universiteit lopen."