Bregje van Eekelen dubbel benoemd in Leiden-Delft-Erasmus verband

Bregje van EekelenHoogleraar Bregje van Eekelen ontvangt een tweede benoeming aan Erasmus Universiteit Rotterdam met als leeropdracht Smart City Design – Design, Culture and Society.  De leerstoel is ingebed bij het Centre for BOLD Cities en is gevestigd bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Van Eekelen bekleedt al de leerstoel Design, Culture, Society aan de TU Delft. De benoeming Van Eekelen is in Leiden-Delft-Erasmus verband.

De benoeming is een erkenning voor het werk van Bregje van Eekelen, dat zich bevindt op het kruispunt van kunst, design en technologie. Zij combineert methoden uit de culturele antropologie en geschiedenis om de verbinding tussen heden, verleden, en toekomst te verstaan. Voor haar benoeming als hoogleraar bij de TU Delft bij Industrieel Ontwerp was Van Eekelen in 2017-2018 lid van de School of Social Science van het Institute for Advanced Study in Princeton en senior onderzoeker aan de Erasmus School of History, Culture and Communication.

De leerstoel Smart City Design – Design, Culture and Society is ingebed in het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities Opent externen is gevestigd bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Het Centre doet onderzoek naar digitalisering, data en slimme technologieën in de stad – voor, door en met burgers en bestuurders. Hierbij worden in inter- en transdisciplinaire projecten de ethische, technische, sociale en beleidsgerelateerde onderdelen van deze vraagstukken bestudeerd.

Bregje van Eekelen: “Ik zie ernaar uit om bij te dragen aan de groei en bloei van het Centre for BOLD Cities. Het is een uitdaging om technische en sociale wetenschappen samen te brengen. Het Centre for BOLD Cities was daarin een pionier, en inmiddels een baken waar geschakeld wordt tussen vele disciplines, van engineering tot sociologie, en van design tot politieke economie. Een van de uitdagingen daarbij is hoe om te gaan met de verschillende temporaliteiten – bijvoorbeeld de hang naar snelle uitrol vs. de hang om ’t probleem achter ’t probleem te exploreren. Research through design kan daarin fungeren als knooppunt – als we bereid zijn om allemaal uit onze comfort zone te stappen. Zelf ben ik voor de vertraging, in de overtuiging dat dat uiteindelijk tijdwinst oplevert. Vandaar mijn interesse in de sociale geschiedenis van concepten als wicked problemsurban living labs, prototypes, tests, en scenarios – concepten die medebepalend zijn voor de ruimte die er is om de toekomst vorm te geven. Maar tegelijkertijd, een antropologe waardig, onderga ik ook graag zelf het experiment.”

De inauguratie vond plaats op 22 juni tijdens het event “Op weg naar de échte slimme stad” waar ook de nieuwe Leiden-Delft-Erasmus White Paper officieel werd uitgereikt. In de White Paper gaat Van Eekelen in gesprek met kunstenaar Gill Baldwin over de rol van ontwerpers en kunstenaars in de slimme stad. 

Eervolle vermelding

Prof. dr. Liesbet van Zoonen, oprichter van het Centre for BOLD Cities, ontving tijdens de bijeenkomst een huldiging van prof. Wim van den Doel, dean Leiden-Delft-Erasmus, voor haar inzet en inspanning om de samenwerking tussen de drie universiteiten te stimuleren en het creëren van ruimte voor jonge onderzoekers in interdisciplinaire onderzoeksteams (team science).