Sandra van Dijk gestart als wetenschappelijk coördinator bij Healthy Society

Gezondheidspsycholoog dr. Sandra van Dijk is begonnen als wetenschappelijk coördinator en kwartiermaker van de Healthy Society Hub, het gezamenlijke programma van Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities. Van Dijk combineert de functie met haar huidige aanstelling bij de Universiteit Leiden waar ze universitair hoofddocent is bij de faculteit der Sociale Wetenschappen.

Sandra van dijkDe Healthy Society Hub wil de gezondheid en het welzijn onder alle lagen van de bevolking verbeteren en gezondheidsverschillen verkleinen. Om dat te bereiken, stimuleert het programma interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in samenwerking met burgers, kennisinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten en andere maatschappelijke partners.

Van Dijk zal de Healthy Society Hub verder uitwerken en samenwerkingen stimuleren, onder meer door bestaande initiatieven en oplossingen in kaart te brengen en te bundelen. Uiteindelijk moet een krachtig samenwerkingsverband ontstaan dat invulling geeft aan innovatie op het gebied van gezondheid, welzijn en preventie. Ook start op korte termijn een nieuw wetenschappelijke programma van Medical Delta rond hetzelfde thema.

   Er ligt al een veelkleurig palet aan mooie initiatieven om werk te maken van een gezondere samenleving en om gezondheidsverschillen aan te pakken.'

Meer aandacht voor gezondheid en preventie

Met de stijgende zorgkosten en toenemende aandacht voor de rol van preventie is een brede benadering van gezondheid vereist. Binnen Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus Universities wordt nu al veel gedaan op het gebied van innovatie en onderzoek naar gezondheidsverbetering en preventie. “Ik ben enthousiast om interdisciplinaire samenwerking en co-creatie te stimuleren tussen verschillende wetenschappers, zorgorganisaties, bedrijven, overheden en burgers,” zegt Van Dijk. “Er ligt al een veelkleurig palet aan mooie initiatieven om werk te maken van een gezondere samenleving en om gezondheidsverschillen aan te pakken. Ik zie deze functie als een prachtige kans om hieraan een bijdrage te leveren.”

mdVan Dijk wordt onderdeel van het stafbureau van Medical Delta. Managing Director David de Glint ziet de komst van Van Dijk als een mooie aanvulling op de organisatie. “Onze bestaande wetenschappelijke programma’s en living labs geven deels al invulling aan de groeiende behoefte aan meer inzicht en aandacht voor preventie en gezondheid, en met de Healthy Society Hub willen we dat in een stroomversnelling brengen. Met haar kennis, ervaring, enthousiasme en achtergrond in interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek ben ik ervan overtuigd dat Sandra de juiste persoon is om dat voor elkaar te krijgen.” 

   Healthy Society is een thema waarin de universiteiten en universitaire medische centra in Zuid-Holland excelleren en elkaar kunnen versterken.'

Prof. dr. Wim van den Doel, dean van Leiden-Delft-Erasmus Universities vult aan:”We doen met de komst van Sandra van Dijk weer een goede stap vooruit met het thema Healthy Society. Dat is een thema waarin de universiteiten en universitaire medische centra in Zuid-Holland excelleren en elkaar kunnen versterken. We vullen elkaar aan met onze brede range aan wetenschappelijke disciplines kunnen we samen echt iets betekenen voor gezondheidsvaagstukken in een maatschappelijke context.”  

More information:
Website Healthy Society