Training Biografie van het Landschap

Start date
End date
Location
Leiden, Valkenburg

De driedaagse training 'Biografie van het landschap' maakt erfgoed-, ruimtelijke planning- en designprofessionals op (post)academisch niveau vertrouwd met de landschapsbiografie.

Een landschapsbiografie vertelt het gelaagde 'levensverhaal' van een landschap: hoe het zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld in een voortdurende interactie tussen mensen en hun leefomgeving. Het samenstellen van een landschapsbiografie vergt een diepgaande verkenning van de genese van een landschap, waarvan zowel fysieke als immateriële dimensies deel uitmaken en waarbij kennis van een verscheidenheid aan disciplines wordt geïntegreerd.

De landschapsbiografie is bijzonder relevant in het kader van de komende Omgevingswet en de daarbij horende Omgevingsvisie. De gebruikte werkmethodes (hoorcolleges, discussies, een veldexcursie naar Vliegkamp Valkenburg (foto) en een praktijkopdracht) zijn gericht op het verwerven van zowel theoretische als praktische kennis. De training wordt gegeven met medewerking van: prof. dr. Jan Kolen, prof. dr. Hans Renes (Universiteit Utrecht), dr. Michiel Purmer (Natuurmonumenten), drs. Karin Stadhouders (cursus-coördinator), dr. Gerdy Verschuure-Stuip, Krijn Christiaansen en drs. Edwin Raap (RCE).

Kosten

  • Normaal tarief € 350;
  • Onderzoekers en studenten van Leiden-Delft-Erasmus € 250

Data en tijden

14 & 21 april, 19 mei 2021, alle dagen van 10.00-17.00 (conform de dan geldende RIVM richtlijnen)

Aanmelding

Mail naar r.de.boer@arch.leidenuniv.nl

Meer informatie vindt u op de website van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Global Heritage and Diversity:

Biografie van het landschap