Datawandelen door de slimme stad

datawandelen

Een ouderwetse stadswandeling is misschien wel het beste middel om burgers en beleidsmakers te laten zien wat het betekent om in een datagedreven slimme stad te wonen. Dat stellen Prof. dr. Liesbet van Zoonen, Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities en Dr. Fadi Hirzalla, Kenniswerkplaats Urban Big data, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het nieuwste grote ideaal van steden is om ‘slimmer’ te worden, oftewel om ‘data-gedreven’ te werken en beleid te maken. Gemeenten investeren miljoenen om zulk beleid van de grond te krijgen. Met meer data en door data beter te gebruiken kun je efficiënter en effectiever werken, problemen oplossen en voorzien in de behoeften van gewone burgers, is de gedachte. Meten is weten.

Hoewel het begrijpelijk en terecht is dat steden steeds meer inzetten op slimheid, is het zoals eerder betoogd een probleem dat gewone burgers weinig van deze ontwikkeling afweten. Meestal kennen zij de term ‘slimme stad’ niet, en hebben ze weinig kennis over en begrip van alle specifieke techniek en beleid waar die term voor staat.

Ondertussen heeft de ontwikkeling van de slimme stad belangrijke implicaties voor hun privacy en veiligheid. Hun leefomgeving wordt bijvoorbeeld behangen met tal van camera’s en hun bewegingen worden geregistreerd door sensoren en andere techniek.

Niet alleen gewone burgers, maar ook veel ambtenaren die zich bezighouden met het ontwikkelen van de slimme stad weten nog onvoldoende van het onderwerp af. Ze delen modernistisch jargon en zijn enthousiast; maar ze hebben ook veel vragen over wat er wel en niet mag en kan met data, hoe data precies gebruikt moeten worden om beleid te maken, en waar alle data concreet in de stad worden opgevangen.

Lees het volledige artikel op: https://www.socialevraagstukken.nl/datawandelen-door-de-slimme-stad/

More information:
Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities
Werkplaats Urban Big Data