Daniel Davis wint prijs voor paper over zelfregulerend leren in MOOCs

Daniel Davis, promovendus aan de Technische Universiteit Delft (Web Information Systems) heeft de ‘Best Student Paper Award’ gewonnen op de European Conference for Technology-Enhanced Learning van 2016. Daniel is verbonden aan het onderzoeksprogramma van het Centre for Education and Learning, dat de succesfactoren wil blootleggen voor online leren en doceren.

Daniel DavisHij onderzocht voor zijn paper of twee beproefde strategieën voor zelfregulerend leren in ‘gewoon’ onderwijs ook werken in MOOCS (Massive Open Online Courses), die bekend staan om hun hoge studie-uitval.

De eerste strategie was ‘vooraf doelen stellen’ en de tweede ‘actief recapituleren’. Helaas vielen de uitkomsten tegen en moest hij concluderen dat leerstrategieën niet zomaar van de ene leeromgeving gekopieerd kunnen worden naar een heel andere. Daniel testte de leerstrategieën in twee MOOCs van de TU Delft.

Lees hier het blog van Daniel over dit onderzoek en het artikel zelf.