ondergaande zon
White paper: verbind Klimaat en Biodiversiteit
voor de samenleving, economie en natuur

Whitepaper Verbind Klimaat en Biodiversiteit

Op 22 mei 2024 verschijnt de nieuwe white paper "Verbind Klimaat en Biodiversiteit". De uitreiking vindt plaats in Naturalis Biodiversity Centre Leiden.  

Wetenschappers en beleidsmakers bezien klimaat en biodiversiteit nu nog vaak onafhankelijk van elkaar. Vanuit een systeemaanpak, waarbij we oorzaken van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering in samenhang benaderen, kunnen we ons richten op de juiste keuzes die transformaties in gang zetten. Die transformaties zijn nodig om een duurzame toekomst voor mens en natuur te bereiken. Wetenschappers laten zien hoe die toekomst haalbaar is. De VN-panels IPCC (klimaat) en IPBES (biodiversiteit) stellen dat daarvoor wel grote veranderingen nodig zijn van ons voedsel-, energie-, industrie-, transport- en stedelijke systeem. In deze uitgave vertellen wetenschappers van de drie Leiden-Delft-Erasmus-universiteiten daarover.

verband-klimaat-biodiversiteit-samenleving
Klimaatverandering, ecosystemen en de menselijke samenleving zijn nauw met elkaar verbonden

#0 Inleiding: (Bio)diversiteit: onze basis voor weerbaarheid

Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en duurzaamheid, Universiteit Leiden.

#1 Samenhang tussen klimaat en biodiversiteit | ‘Bij twee graden opwarming sterft zo’n zes procent van de soorten uit’

Koos Biesmeijer, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal, Universiteit Leiden, en wetenschappelijk directeur Naturalis.

#2 Aandacht voor biodiversiteit bij klimaatoplossingen |‘Al het klimaatonderzoek is direct relevant voor de biodiversiteit’

Herman Russchenberg, hoogleraar Atmospheric Remote Sensing, TU Delft, en directeur TU Delft Klimaatinstituut.

#3 Klimaateffecten van meer natuur |‘Echte klimaatadaptatie zit niet alleen in hogere dijken’

Willem Ferwerda, oprichter-directeur Commonland en Executive Fellow Business en Ecosystems, Rotterdam School of Management.

#4 Eerlijke verdeling |‘Klimaatschade en natuurverlies zijn oneerlijk verdeeld. De oplossingen ook’

Marja Spierenburg, hoogleraar Antropologie van duurzame ontwikkeling en bestaansmiddelen, Universiteit Leiden

Levende laboratoria | waar universiteiten midden in de samenleving werken aan vooruitgang

#5 Winst binnen planetaire grenzen |‘Ecologie moet in de economie een doel op zich worden’

Dirk Schoenmaker, hoogleraar Banking and Finance, Erasmus Universiteit Rotterdam.

#6 In de stad |‘De keuze voor minder auto’s in een wijk levert zó veel op’

Tess Broekmans, mede-eigenaar Urhahn Stedenbouw & Strategie en hoogleraar Urban Design, TU Delft.

#7 Op het platteland |‘De samenleving zou floreren met nieuwe landbouwstijlen’

Paul Behrens, universitair hoofddocent Environmental change, Universiteit Leiden.

#8 Van normen tot wetten |‘Het juridische net begint zich te sluiten om bedrijven’

Liesbeth Enneking, bijzonder hoogleraar Juridische aspecten van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, Erasmus Universiteit Rotterdam.