Studenten Klinische Technologie tonen zorginnovaties en ronden bachelor af

Een nieuwe methode om het zuurstofgehalte in het bloed van net-geopereerde pasgeborenen efficiënter te meten en op te slaan en een geheel nieuw prototype dat dient als detectieapparaat om de aanwezigheid van resistente bacteriën aan te tonen. Twee indrukwekkende voorbeelden van alle projecten die afgelopen week getoond werden tijdens het online slotsymposium voor bachelor studenten Klinische Technologie. Ze wonnen er de Medical Delta KTO-Wow! Award mee.

Tijdens het KTO-slotsymposium toonden 109 bachelor studenten indrukwekkende voorbeelden van technologische innovaties voor de zorg die zij samen met medische centra ontwikkelden. Een win-win situatie; de studenten rondden hiermee hun bachelor af en de zorginstellingen kunnen de verrassende ideeën door ontwikkelen of ook daadwerkelijk toe gaan passen. De afronding van hun bachelor geeft de studenten toegang tot de tweejarige masteropleiding Klinische Technologie. Na hun diploma mogen zij de beschermde beroepstitel ‘Klinisch Technoloog’ voeren en zich inschrijven in het BIG-register. Hiermee zijn ze een officieel geregistreerde zorgverlener met zelfstandige behandelbevoegdheden.

Zowel de bachelor Klinische Technologie als de master Technical Medicine zijn gezamenlijke opleidingen van de TU Delft, het Erasmus MC en het LUMC. Lees meer >

De Medical Delta KTO-Wow! Award

Een onafhankelijke jury met o.a. leden uit het medische werkveld reikte de Medical Delta KTO-Wow! Award uit aan de projecten ‘Optimalisatie van de verslaglegging van de neonatale zuurstofsaturatie in het elektronisch patiënten dossier’ en ‘Inspectro-device: een goedkope en toegankelijke methode voor detectie van carbapenem resistentie’.  Medical Delta is een health & technology samenwerkingsverband waar TU Delft deel vanuit maakt en heeft het doel om technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren. Met deze prijs ontvingen de studententeams extra waardering voor de verrassende zorginnovatie die zij presenteerden. Daarnaast ontvingen zij een multitool, een gereedschapskist op zakformaat. Handig voor de ‘KT’er’ om altijd bij zich te hebben.

Optimalisatie van de verslaglegging van de neonatale zuurstofsaturatie

Hoewel het zuurstofgehalte in het bloed van net-geopereerde pasgeborenen elke seconde wordt gemeten, wordt het maar een keer per minuut opgeslagen. Bruikbare data om schommelingen goed in de gaten te houden gaan daardoor verloren. De groep afstudeerders  bedacht, in samenwerking met het Erasmus MC en Sophia Kinderziekenhuis, een nieuwe en betere methode om de veelheid aan data goed weer te geven voor clinici, terwijl de gegevensopslag beperkt is.

Wereldwijde aanpak antibioticaresistentie

Het team van afstudeerders dat, in samenwerking met Erasmus  MC,  een prototype bouwde van een meter voor bacteriële resistentie tegen antibiotica viel ook in de prijzen. Bacteriële  antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor de wereldwijde gezondheidszorg. Carbapenems zijn antibiotica die vanwege hun brede werking vaak worden ingezet als laatste middel bij bacteriële infecties als andere antibiotica niet meer werkt. Dat wil je zo min mogelijk doen, omdat bacteriën meer en meer resistent worden voor antibiotica en dus steeds moeilijker te bestrijden zijn. Surveillance – het doorlopend verzamelen en analyseren van gegevens over resistentie van bacteriën voor antibiotica – is belangrijk in het tegengaan van de wereldwijde verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, maar ontwikkelingslanden lopen hierin achter.

Lees meer