Cyber Security

Cyber security komt steeds hoger op de agenda's van overheden, bedrijven en burgers. De Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam willen, als Leiden-Delft-Erasmus Universities, een bijdrage leveren aan de kennisvraag over dit onderwerp. Vanuit een multidisciplinaire insteek bundelen zij hun expertise op het gebied van cyber security. Lees de interviews met deze wetenschappers over diverse vormen van onderzoek naar cyber security en oplossingen voor de toekomst.