unsdg

Leiden-Delft-Erasmus en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Organisaties wereldwijd verbinden zich aan de United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG’s).
De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelen bepaald om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, door de Verenigde Naties benoemd als de grootste uitdaging van deze tijd. Maar het gaat ook om vraagstukken als voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot schoon drinkwater, energie en klimaat. Ook de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus verbindt zich aan de UNSDG's.

Leiden-Delft-Erasmus: verbinden aan maatschappelijke agenda's

Ontwikkelingen in de internationale, nationale en regionale omgeving vormen belangrijke drijfveren voor de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking. Deze ontwikkelingen komen onder andere tot uiting in de diverse maatschappelijke agenda’s, zoals de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De UNSDG´s sluiten nauw aan bij de ambities van de Leiden-Delft-Erasmus en krijgt vorm in de 8 multidisciplinaire centres, rondom thema's als Sustainability, Safety and Security en Frugal Innovation.

In het Leiden-Delft-Erasmus-onderwijs willen we inhoudelijk bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en zo aan het opleiden van breed inzetbare en meer maatschappelijk bewuste studenten. Ons huidige gezamenlijke onderwijsaanbod sluit al goed aan bij verschillende maatschappelijke thema’s, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Deze zijn richtinggevend bij de ontwikkeling van nieuwe Leiden-Delft-Erasmus-onderwijsinitiatieven. Voorbeelden zijn de Responsible Innovation en Geo-resources for the Future.

Lees meer op de website van de Verenigde Naties www.sdgnederland.nl