data
De Digitale Samenleving
Data als uitgangspunt en de mens als middelpunt

Digitale informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij. Nog even en iedereen en alles is permanent via het internet met elkaar verbonden. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering bijna elk aspect van de samenleving radicaal gaat veranderen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten lanceert daarom het onderzoeksprogramma De Digitale Samenleving.  

Mensgerichte informatietechnologie

Het doel van het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving is om Nederland een internationaal leidende toppositie te geven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en om oplossingen te vinden voor wereldwijde uitdagingen. Het programma is gericht op zeven thema’s:

 1. Citizenship & Democracy
 2. Responsible Data Science
 3. Health & Well-Being
 4. Learning & Education
 5. Work & Organisations
 6. Digital Cities & Communities
 7. Safety & Security

Leiden-Delft-Erasmus samenwerking voor de Digitale Samenleving

Vanuit de strategische alliantie Leiden-Delft-Erasmus zijn de volgende hoogleraren aangesteld voor de onderzoeksagenda Digitale Samenleving:

 • Prof. Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden: thematrekker Health and Well-Being. Bekijk deze video voor een interview met Prof. Evers over De Digitale Samenleving.
 • Prof. Liesbet van Zoonen, hoogleraar Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam is thematrekker Digital Cities and Communities. Bekijk deze video voor een interview met Prof. Van Zoonen over de Digitale Samenleving.
 • Prof. Michel van Eeten, hoogleraar Governance of Cybersecurity, TU Delft: Safety and Security.
 • Prof. Geert Jan Houben, hoogleraar Web Information Systems, TU Delft; Responsible Data Science.
 • Prof. Inald Lagendijk, hoogleraar Informatie- en communicatietheorie, TU Delft is programmacoördinator Digitale Samenleving. Bekijk deze video met een interview met Prof. Lagendijk over De Digitale Samenleving.  

Alle informatie over De Digitale Samenleving vindt u op: https://www.thedigitalsociety.info/nl


 

Lees meer over het programma op de website van De Digitale Samenleving.

Bekijk op Youtube interviews met de betrokken onderzoekers.