data
De Digitale Samenleving

De Digitale Samenleving

Ingrijpende dilemma’s, uitdagingen en mogelijkheden

De aanstormende digitalisering zorgt voor ingrijpende dilemma’s, uitdagingen en mogelijkheden in onze samenleving. Robots nemen steeds meer taken over van de mens, in industrie, bestuur en dienstverlening, maar ook in de auto en bij ons thuis.  Horloges en telefoons monitoren ons lichaam, woningen communiceren met bewoners of zorgverleners, lantaarnpalen kijken, luisteren en ‘ruiken’ om zich heen.

De drie universiteiten werken in VSNU verband samen met andere kennispartners en het bedrijfsleven om oplossingen te vinden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van digitale technologie.

Welvaart, gezondheid, welzijn

De technologische ontwikkeling kan wegen openen naar meer welvaart, gezondheid, welzijn, veiligheid en duurzaamheid — maar ze zal dat alleen doen als we zorgen dat nieuwe technologie, mensen en samenlevingen elkaar versterken.

Voor een goede aansluiting tussen samenleving en technologie moet nieuwe technische kennis goed worden geïntegreerd met kennis over bijvoorbeeld economische, sociaal-maatschappelijke, psychologische, culturele en politieke factoren.

Topwetenschappers van de gezamenlijke universiteiten hebben een bijdrage geleverd aan de onderzoeksagenda Digitale Samenleving. Het doel van de onderzoeksagenda is om Nederland een internationale toppositie te geven op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en om oplossingen te vinden voor wereldwijde uitdagingen.

Lees hierover meer in het VSNU-programma ‘De Digitale Samenleving’.

VSNU presenteert onderzoeksagenda Digitale Samenleving

Zeven thema's

De agenda richt zich op zeven thema's: Citizenship & Democracy, Responsible Data Science, Health & Well-Being, Learning & Education, Work & Organisations, Digital Cities & Communities en Safety & Security. Expliciete aandacht is er voor de rol van data science in het oplossen van deze uitdagingen. 

Op de vier onderstaande thema's zijn vanuit de Leiden-Delft-Erasmus samenwerking drie inhoudelijk trekkers en één adoptie-hoogleraar benoemd. 

Health and Well-Being
Professor Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie, verbonden aan de Universiteit Leiden 
Responsible Data Science
Professor Geert Jan Houben, hoogleraar Web Information Systems, verbonden aan de TU Delft
Digital Cities and Communities
Professor Liesbet van Zoonen, hoogleraar Sociologie, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
Safety and Security
Professor Michel van Eeten, hoogleraar Governance of Cybersecurity, verbonden aan de TU Delft (adoptie-hoogleraar)

Lees hierover meer in het VSNU-programma ‘De Digitale Samenleving’.

VSNU presenteert onderzoeksagenda Digitale Samenleving

De Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, hebben de ambitie om Nederland de komende tien jaar een nieuw en aansprekend internationaal profiel te geven: dat van een gidsland op het gebied van mens- en samenlevingsgerichte digitale technologie.