Nieuwe online cursus: Risk in Modern Society

risk

Op 29 januari start de nieuwe MOOC (online cursus) 'Risk in Modern Society'. Deze online cursus behandelt nieuwe en complexe vormen van dreiging in de moderne samenleving, waaronder industriële en natuurrampen, infectieziekten, terrorisme en gewelddadige criminaliteit. De lesstof betreft vraagstukken zoals: wat is dreiging, hoe kunnen we dit analyseren en is er een verschil tussen gepercipieerde en reële dreiging? Hierop wordt vanuit verschillende invalshoeken, zoals criminologie, filosofie, informatica en medische wetenschappen, antwoord gegeven.

Schrijf u nu in via Coursera: https://www.coursera.org/learn/risk-in-modern-society. U bent tevens van harte welkom op de lancering van deze nieuwe MOOC, op 29 januari op de jaarconferentie van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security, in het Wijnhaven-gebouw in Den Haag.

De MOOC 'Risk in Modern Society' is ontwikkeld door wetenschappers van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Safety and Security, een samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Meer informatie vindt u op de Engelstalige pagina

politie

Meer informatie vindt u op:
A Massive Online Open Course on Multidisciplinary Approaches to Risk