onderzoek in Afrika

Centre for Frugal Innovation in Africa

'Frugal innovations' zijn nieuwe ontwerp- en marketingstrategieën die hoogwaardige producten en diensten in versoberde en aan lokale omstandigheden aangepaste vorm binnen het bereik brengen van de 'Bodem van de Pyramide' en de nieuwe middenklassen in opkomende economieën.

Het Centre for Frugal Innovation in Africa onderzoekt de condities die maken dat ‘frugal innovation’ slaagt en kan bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling in Afrika. Het antwoord moet onder meer komen uit experimentele projecten in het veld, samen met Nederlandse, multinationale en lokale bedrijven en stakeholders. Die experimenten hebben een dubbel doel: werkende en verkoopbare innovaties opleveren, maar ook munitie verschaffen voor theorievorming over ‘frugal innovation’ en ontwikkeling.

Centre for Frugal Innovation in Africa

Contact

Prof.dr. Peter Knorringa
Wetenschappelijk directeur

David Wubs-Mrozewicz
Executive Manager

Actueel