Duurzaamheid

Centre for Sustainability

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability richt zich op oplossingen voor schaarste en milieu-impact van grondstoffen en op de overgang naar een circulaire economie, waarin grondstoffen worden hergebruikt.
Centre for Sustainability

Duurzame havens en transport

'Duurzame havens en duurzaam transport' vormt een van de onderzoeksfocusgebieden van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Metropolis and Mainport, dat zich richt op grote havens in hun lokale en mondiale context.
Centre for Metropolis and Mainport

Master Industrial Ecology

Afgestudeerden van deze tweejarige masteropleiding van de Universiteit Leiden en de TU Delft, met inbreng van de Erasmus Universiteit Rotterdam, kunnen duurzaamheidsdilemma's analyseren, innovatieve technologische oplossingen ontwikkelen en instrumenten en strategieën uitwerken voor management en beleid. 
Master Industrial Ecology

Minor Responsible Innovation

In de Leiden-Delft-Erasmus minor 'Responsible Innovation' is duurzaamheid is een hoofdthema.
Minor Responsible Innovation
'It's all about values'. Interview met coördinator Phil Robichaud